เรียน Infographic กับ MotionGraphicPlus รูปแบบ Motion Graphic

Course Outline หลักสูตร Motion Graphic & Infographic Design

โดยหลักสูตร เริ่มจากผู้ที่สามารถออกแบบ Graphic ด้วยหลักสูตรโมชั่นกราฟิก Motion Graphic เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการ

ผลิตกราฟิกภาพเคลื่อนไหว สำหรับ สายงานต่างๆ เช่น งานภาพยนตร์ งานโฆษณา
รายการทีวี หรือ ฉากหลังในงานคอนเสิร์ต งานนำเสนอ

Photoshop หรือ Illustrator มาสู่การทำภาพเคลื่อนไหว อย่างมีชีวิตชีวา
ด้วย Adobe After Effects โดยหลักสูตรจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการสร้างงาน Motion Graphic
และ Render งานออกมาได้มาตรฐาน

คอร์ส Motion Graphic

หลักสูตรพิเศษสอนตัวต่อต่อ เข้มข้น เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ เข้าใจง่ายเป็นเร็ว
โดย Visual Effects Supervisor สายงานหนังโฆษณา

CLASS 1

– แนะนำให้ความรู้ พร้อมแสดงตัวอย่างงาน Motion Graphic จากต่างประเทศ
รูปแบบต่าง และประโยชน์ของหลักสูตร
– แนะนำ Concept การใช้งานของ Program After Effects สำหรับงาน Motion Graphic
-วิธีการวางแผนระบบการทำงานในสายงาน Motion Graphic
– เทคนิกการตั้งค่า Program เพื่อให้ได้ผลงานออกมามีคุณภาพสูงสุด
– การใช้งานพื้นฐานของ Adobe After Effects
– การปรับแต่ง Key Frame (Position , Scale , Rotation , Opacity)
– ผลิตผลงาน Motion Graphic ครั้งที่ 1

CLASS 2

– ทบทวนแนะเน้นยำเครื่องมือที่สำคัญต่างๆ
– ทบทวนแนะเน้นยำการปรับแต่ง Key Frame (Position , Scale , Rotation , Opacity)
– การสร้าง In Between ด้วย Key Frame
– คุณสมบัติของ Key Frame ประเภทต่างๆ
– การควบคุมจังหว่ะ Slow In , Slow Out
– เทคนิกเกียวกับจังหว่ะสำหรับงาน Motion Graphic
– หลักการ Animate
– Project แบบฝึกหัดเกี่ยวกับจังหวะ

CLASS 3

– การสร้าง Graphic เพื่อเข้ามา ทำ Motion Graphic ใน After Effects
– การตั้งค่าและ Save ไฟล์จาก Illustrator เพื่อมาทำงาน After Effects ให้ได้มาตรฐาน
– การ Import ไฟล์ Graphic จาก Illustrator มาสู่ After Effects ให้ได้มาตรฐาน
– การใช้งานเชื่อมโยงระหว่าง Illustrator และ After Effects
– วิธีการ Update ไฟล์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Project
– วิธีการป้องกันการเกิดปัญหาระหว่างทำงาน และ Case Study ต่างๆ
– การ Animate สร้างงาน Motion Graphic
– การใช้ Shot Key ที่สำคัญเพื่อความรวดเร็วในการผลิตงาน
– ผลิตผลงาน Motion Graphic ครั้งที่ 3

CLASS 4

– ทบทวนเนื่องหาที่สำคัญ เพื่อสร้างความจดจำเพื่อสานต่อสู่ขั้นตอนถัดไป
– การ Mask การ Animate Mask
– การ RotoScoping เพื่อมาใช้ในงาน Compositing
– การทำ Motion Graphic ด้วยคำสั่ง Mask
– การทำ Alpha พื่นหลังใสเพื่อซ้อน Background
– ผลิตผลงาน Motion Graphic ครั้งที่ 4

CLASS 5

– การ Key Blue Screen เพื่อมาใช้ในงาน Compositing
– เทคนิกการทำ Graphic เพื่อซ้อนภาพ สำหรับงาน MV และรายการ TV
-เทคนิกการซ้อนภาพ เปลี่ยน Backgroud
-เทคนิกการ Composite งาน
– ผลิตผลงาน Motion Graphic ครั้งที่ 5

CLASS 6

– การใช้ Motion Tracking ให้ Graphic เคลือนไหวตาม Footage
– การปรับแต่งสีของหนัง และการ Animate ค่าของสี
– การ Animate Effects
– ความแตกต่่างระหว่าง Format และ Codec
– การเลือก Format และ Codec ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
– การ Render งานจริงให้ได้ มาตรฐานสากล
– ระบบ HD , DV-PAL ขนาดของงานแต่ละประเภท
– ผลิตผลงาน Motion Graphic ครั้งที่ 6

คอร์สตัดต่อ VDO แบบมืออาชีพดัวย Adobe Premiere CC 2015

Adobe Premiere CC 2015 Coures Outline
– แนะนำความสามารถของโปรแกรม
– ตัวอย่างผลงานมืออาชีพที่ตัดต่อด้วย Adobe Premiere CC 2015
– ระบบการตั้งค่าขนาดของ VDO (Full HD , Half HD , SD , HDV , DV-PAL)
– สัดส่วนของภาพ 16:9 / 4:3
– การวางแผนการตั้งค่าก่อนการถ่ายทำเพื่อนำมาใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์
– Frame Rate , Frame Size, Timecode Timebase
– การ Set ค่าก่อนการผลิต และการวางแผนการจัดการที่ดี
– การวางแผนงานและระบบก่อน Import ไฟล์ต่างๆ เข้ามาใช้งาน
– เรียนรู้เครื่องมีอต่างๆ และองค์ประกอบต่างๆ ของ Adobe Premiere CC 2015
– Tools Bar ที่ใช้บ่อยสำหรับการตัดต่อ
– การวางแผนการตัดต่อ
– Timeline และ Layer การเพิ่มลด Timeline ภาพและเสียง
– การแยกภาพและเสียงออกจากกัน
– การ Sync ภาพและเสียงที่มาจากกล้องและ เครื่องบันทึกเสียง
– การตัดต่อหนังโฆษณา
– การ Cut Down หนังโฆษณา
– การตัดต่อ MV
– การดูจังหว่ะและรูปแบบของภาพ
– การนำหลักการด้านจังหว่ะมาใช้ในงานตัดต่อ
– การนำหลักการด้านศิลปะ มาใช้ในงานตัดต่อ เพื่อให้ได้คุณภาพงานที่ดีและสมบูรณ์ขึ้ย
– Workshop การ Cut Down หนังโฆษณา
– การ Mix เสียงโฆษกและเสียงดนตรี และ Sound Effects
– Workshop การ Cut Down หนังโฆษณา
– การปรับ Speed ของภาพ
– การเปลี่ยนสี VDO และการย้อมสีหนัง
– การใส่ Effects ต่างๆลงไปในหนัง
– การนำ Graphic จาก Illustrator เข้ามาทำ Animation ใน Premiere CC
– การทำ Title ตัวหนังสือ
– การเคลือนที่ตัวหนังสือ และภาพ พร้อมการกำหนด keyframe
– การปรับ Scale ตัวหนังสือ และภาพ พร้อมการกำหนด keyframe
– การปรับ Rotation ตัวหนังสือ และภาพ พร้อมการกำหนด keyframe
– การปรับ Opacity ตัวหนังสือ และภาพ พร้อมการกำหนด keyframe
– Workshop การผลิตงาน ตามที่นักเรียนสนใจ
– ให้ Comment และคำแนะนำเพื่อให้สามารถเข้าใจวิธีการผลิตงานแบบมืออาชีพ
– การใช้ Transition
– การ Render Preview
– การกำหนดพื้นที่ในการ Export งาน
– การ Render งานไปใช้จริง เช่น (Full HD , Half HD , SD , HDV , DV-PAL)
– การ Render งานเพื่อไปลง Youtube ได้คมชัด
– สรุปเนื้อหาทั้งหมด

HOME

คำถามที่พบบ่อย (เรียน Graphic Design กับ Motion Graphic Plus)

มีคำถามจากนักเรียน หลายท่าน วันนี้ Motion Graphic Plus จะมาตอบคำถามทุกท่านดังนี้ครับ

คำถามที่พบบ่อย
Student :  เรียนคอร์ส Graphic Design แบบตัวต่อตัว ต้องเอา Computer ไปเองมั้ยค่ะ
MG+ : ไม่ต้องครับ ที่ MG+ มีให้เลือกใช้ทั้งเครื่อง MAC และ PC อุปกรณ์ครบครับ

Student :  ต้องเตรียมอะไรมาบ้างค่ะ
MG+ : ถ้าเป็นหลักสูตรแบบตัวต่อตัวเตรียมแค่ความพร้อมไม่อดนอน ทานอาหารให้อิ่มก่อนมาเรียนครับ
เพื่อเพิ่มสมาธิในการเรียนครับหรืออาจจะพกสมุดจดและ Flash Drive มาแค่นี้ครับ

กรณีเรียน Workshop หลักสูตรแบบกลุ่มเล็ก ให้เตรียม Computer Labtop ที่มี
Illustrator CC 2015 และ Photoshop CC 2015

ถ้าเรียน Motion Graphic ให้ลง After Effects CC 2015 เพิ่มมาด้วยครับ
Mouse , สมุดจด , Flash Drive

Student :  ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ด้านศิลปะ และ  Program จะเรียนได้มั๊ยค่ะ
MG+ : คอร์สนี้เป็นแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเล็กอยู่แล้วครับ เพื่อ Support คนที่เริ่มจาก 0 โดยเฉพาะเลยครับ
โดยที่ผู้เรียนจะมีทั้งคนที่ยังไม่เป็นและเป็นมาแล้ว เราจะทำการสอน โดยเป็นหลักสูตรที่คิดขึ้นพิเศษ
สำหรับแต่ละท่านเลยครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงประเด็นและความต้องการของผู้เรียนแต่ละท่าน

Student :  เรียนคอร์สแค่ 4 วันจะเป็นจริงหรอค่ะ
MG+ : คอร์ส Graphic Design และ Motion Graphic แบบตัวต่อตัวจะต่างจากที่เรียนแบบเป็นกลุ่มครับ เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลารอเพื่อในห้อง หากส่วนไหนที่ไม่ทันหรืออยากรู้เป็นพิเศษ ก็ให้อาจารย์เน้นย้ำได้ครับ ซึ่ง 99% ของผู้ที่เรียนจบคอร์สนี้จะได้ผลครับ แต่ต้องทำการบ้านและกลับไปทบทวนด้วยนะครับเพื่อความเคยชิน

วันนี้ Motion Graphic ก็มี TIP มาแนะนำและตอบคำถามนักเรียนประมาณนี้นะครับหากมีคำถามอะไรส่งมาถามได้ครับ
https://www.motiongraphicplus.com
http://facebook.com/MotionGraphicTH

 

หลักสูตร Graphic Design แบบครบวงจร เน้นหลักการออกแบบได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตร Graphic Design ของ Motion Graphic Plus เป็นหลักสูตรที่มีนักเรียนเรียนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ แพทย์, วิศวกร,นักออกแบบ นักการตลาด นักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังเช่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์,มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน (ABAC),มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต,มหาวิยาลัยหอการค้าไทย และอีกหลายหลาย อาชีพ ได้ให้ความสนใจและจบหลักสูตรไปแล้วหลายท่าน โดย 99% ของผู้เรียนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรียนแล้วได้ผล จากไม่เป็นก็สามารถผลิตงานได้จริง หลังจากเรียนจบ
เรามาดูกันว่า หลักสูตร Graphic Design ของเราสอนอะไรบ้าง

รายละเอียดของคอร์ส Graphic Design แบบตัวต่อตัวPersonnel training course
1. Adobe Illustrator CC
2. Adobe Photoshop CC
3. หลักการด้าน Graphic Design
4. Elements of Graphic Design
5. ทฤษฎีสี และการนําไปประยุกต์ใช้กับงาน Graphic
6. การเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม Photoshop และ Illustrator
7. การวางแผนและจัดการ Artwork ให้ได้มาตรฐานก่อนส่งผลิต
8. ระบบ RGB
9 ระบบ CMYK
10. Create Outline
11. Expand
12. File Link
13. Vector & Raster
14. Project พร้อมให้คําปรึกษาการผลิต

สามารถติดตามเพจความรู้ได้ที่
http://facebook.com/MotionGraphicTH
https://www.motiongraphicplus.com

สนใจเรียนสามารถ Add line ID : @MotionGraphic
เพื่อสอบถามและสมัครได้เลยครับ (อย่าลืมใส่ @ นะครับ)เรียน Graphic Design,เรียน Photoshop,เรียน Illustrator,เรียนกราฟิก,เรียนกราฟฟิก,เรียนกราฟฟิก ที่ไหนดี,graphic design เรียน ที่ไหน ดี,pปhotoshop tutorial thai,illustrator tutorial,photoshop tutorial

นักเรียนที่มาเรียนกับ Motion Graphic Plus ทำงานและเรียนด้านไหนกันบ้าง?

Motion Graphic Plus เป็น Workshop ที่จัดโดย Art Director ผลิตงาน TVC โฆษณา Visual Effects Motion Graphic และ Graphic Design ได้จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่รักและสนใจการออกแบบ Graphic Design Motion Graphic และสื่อต่าง ได้พัฒนางานออกแบบอย่างรู้ลึกรู้จริง เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

เรามาดูกันสิครับว่า นักเรียนที่มาเรียนกับ Motion Graphic Plus ทำงานและเรียนด้านไหนกันบ้าง?

motiongraphicplusdesign-student
– บุคลากรจากบริษัท SCG ตราช้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
– ผู้บริหารกิจการผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก evoil
– เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร Healthy Twist Bangkok
– เจ้าของกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น
– เจ้าของแฟรนไชส์ PANG PiNG Cafe’
– บุคลากรจากบริษัท Production House
– แพทย์
– นักศึกษาแพทย์
– วิศวกร
– Animator
– Graphic Designer ที่มาเรียนเอง
– Graphic Designer ที่บริษัทส่งมาเรียน
– IT ที่บริษัทส่งมาเรียน
– นักศึกษาไทยที่อยู่ใน NewYork
– นักเรียนที่กำลังจะไปศึกษาต่อด้าน Graphic Design ที่ประเทศอังกฤษ
– นักศึกษาปริญญาโท ด้านการตลาด
– นักการตลาด
– นักดูแลด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Director)
– Web Designer
– นักเรียนด้าน Graphic Design มหาวิทยาลัยจุฬา
– นักเรียนด้าน Graphic Design มหาวิทยาลัยจุฬา International
– นักเรียนด้าน Graphic Design มหาวิทยาลัยศิลปากร
– นักเรียนด้าน Graphic Design มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ABAC
– นักเรียนด้าน Graphic Design มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
– นักเรียนด้าน Digital Art มหาวิทยาลัยรังสิต

และอีกหลายหลายอาชีพที่ต้องการนำความรู้ด้านการออกแบบไปใช้ให้ได้ผล
https://www.motiongraphicplus.com