คอร์ส Online + สอบถามอาจารย์ได้ตลอด 1 เดือน 9900 THB
………………………………………………………………………….
สมัครผ่านเจ้าหน้าที่ทาง Line >> Click เลย <<
………………………………………………………………………….

และได้เรียนจริงภายใน 1-12 ชั่วโมง

Pr+
สอนการตัดต่อ VDO อย่างผู้รู้จริง เข้าใจถึงระบบต่างๆ และ Format Codec
ของ VDO เพื่อให้นำไป Upload ลง Social Media ได้อย่างถูกต้องและคมชัดเนื้อหาหลักสูตร
– การเลือกใช้กล้อง
– การเลือก Computer ที่เหมาะกับการตัดต่อ VDO
– การตัดต่อ VDO ด้วย Premiere Pro CC2017
– การวางดนตรีประกอบ
– การแยก Track
– เข้าใจระบบขนาดภาพของ Social Media
– ให้เข้าใจระบบภาพ Full HD , HDTV , HDV
– ให้เข้าใจระบบเสียง
– ให้เข้าใจ ระบบ Format & Codec
– ให้เข้าใจระบบการ Render ไฟล์
…………………………………………………………………
สอนโดย อาจารย์ วิน วารินทร์
(Design Director & Digital Marketing Manager)
Themework Studio Co.,Ltd.
– ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อทุกประเภท
– อาจารย์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง
– วิทยากรอบรม หลักสูตรการออกแบบให้กับ
พนักงานบริษัท (มหาชน) หลายแห่ง
…………………………………………………………………