นโยบายการคืนเงิน
– กรณีหลักสูตรไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากความผิดพลาดของเรา จะสามารถขอคืนเงินได้ 100%
– กรณีที่โอนเงินผิดและต้องการขอคืนเงินกรุณาแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง จึงจะขอคืนเงินได้ หากเกินจากเวลาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
– กรุณาตรวจสอบวัน เวลา หลักสูตรอย่างละเอียดก่อนสมัคร เนื่องจากเป็นหลักสูตรกลุ่มเล็ก หากท่านสมัครและชำระค่าบริการแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี เนื่องจากเราได้ล๊อกที่นั่งให้เฉพาะท่านเท่านั้น ท่านอื่นจึงไม่สามารถเข้าแทนที่นั่งของท่านได้ หากวันที่ท่านไม่สะดวกมาเราจะมี vdo เนื้อหาในวันนั้นให้กับท่านเพื่อทบทวน เพียงแจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทร, อีเมล์ ที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ เราจะรักษาไว้ไม่เปิดเผยกับทุกหน่วยงาน จะเก็บไว้เพื่อส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูและให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าเก่าเท่านั้น