– สมัครเรียนทุกหลักสูตร คลิ๊กด้านบน แต่อ่านรายละเอียดให้ครบก่อนนะครับ

 

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสมัครเรียน Online
1. เพื่อประสิทธิภาพและความคุมค่าในการเรียน Online ผู้เรียนจะไม่มีความเสี่ยงใดๆ ทั้งสิ้นในการลงทะเบียน เพราะว่า หากเข้ามาเรียนวันแรกแล้วไม่พึงพอใจ สามารถขอเงินคืนได้ 100%
เพียงแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากคุณได้ลงทะเบียนผ่าน หากเกินจากเวลาดังกล่าง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสมัครเรียนสด
เพื่อความสุขของการเรียน กรุณาอ่านข้อมูลสั้นๆ นี้ ให้ครบก่อนสมัคร
*ผู้เลือกเรียน หมวด Graphic Design ทุกสายอาชีพ สามารถเริ่มจาก 0 สู่ Graphic Designer ได้ เพียงมีความรู้พื้นฐานแค่ Windows หรือ Mac OS ใช้ Internet ได้คล่องก็สามารถเรียนได้แล้ว
*ผู้เลือกเรียน หมวด Motion Graphic ควรมีความชำนาญ  Illustrator และ Photoshop หรือผ่านการเรียนคอร์ส Graphic Design มาแล้ว
*รับสมัครเฉพาะอายุ 15-35 ปีเท่านั้น
* สำหรับคอร์ส Workshop เริ่มจาก  0 แบบกลุ่มเล็ก วันเวลาจะตามตาราง

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบตารางเรียนให้ตรงกับวันที่ท่านสะดวกและมาได้
เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษ กลุ่มเล็ก 8 ท่าน วันเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ทุกกรณีหากยกเลิก ผู้อื่นจะไม่สามารถมาลงในคิวที่ท่านจองไว้ได้ หากมีความจำเป็นฉุกเฉินที่ไม่สามารถมาในวันเรียนบางวันได้
อาจารย์จะให้ VDO เนื้อหาเดียวกันที่เรียนใน Class นั้นๆ เพื่อให้ทบทวนและตามทันเพื่อน

* หมายเหตุการแจ้งวันสมัครเป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ ต้องได้รับการ Confirm จากทาง Line หรือ โทรศัพท์เท่านั้นจึงจะเป็นการจองวันเรียนโดยสมบูรณ์

 

Share The KnowledgeShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page