Ai Hypertechnical

฿9,900.00

ข้อดีของการสมัครคอร์สนี้
1. เป็นคอร์สเรียนสดผ่าน Facebook Live แห่งแรกของประเทศ ที่เน้น Focus ที่ผลลัพธ์ของนักเรียนมากกว่าจำนวนนักเรียน
2. เนื้อหาทั้งหมดตามด้านล่างนี้ จะสอนครบสมบูรณ์ แค่เพียงรอบนี้
(กลุ่มนี้จะไม่เปิดรับเพิ่ม เนื่องจากจะมีข้อมูลของเพื่อนในกลุ่ม ที่ช่วยเรียนและช่วยส่งเสริมกัน โดยสร้างจากสังคมเล็กๆ แต่แข็งแรงและช่วยกันพาไปที่เป้าหมาย
3. เป็นคอร์ส organic ที่นำความจริงทั้งหมดมาเปิดเผย (ไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ)
4. ได้องค์ประกอบครบ ไปจนถึงจากจบงานจริงแบบสากลได้เรียนครบจบที่เดียว ไม่ต้องต่อคอร์สประเภทเดียวกันอีก
5. เรียนรู้ตามแบบฉบับของ ทั้งทฤษฏี + ปฏิบัติ + ระบบการทำงานในวงการ และมาตรฐานการศึกษาสากล
6. เนื้อหาที่ถูกเรียบเรียงมีความเชื่อมโยงกันสมบูรณ์แบบเพื่อให้เข้าใจถึงระบบรากฐานไม่ใช่เพียงการทำตาม
7. ไม่ใช่เป็นเพียงการให้เนื้อหาข้อมูล อาจารย์ Focus ที่ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก
8. การรวมองค์ประกอบที่สำคัญ แบบสมดุลย์และนำความรู้ที่ตกผลึกมากแล้ว มาถ่ายทอดให้จึงทำให้ ไม่สามารถหาข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ครบ จากการเรียนทั่วไป

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: