– สมัครเรียนทุกหลักสูตร คลิ๊กด้านบน แต่อ่านรายละเอียดให้ครบก่อนนะครับ

ขั้นตอนในการชำระในนามบริษัท สำหรับเรียน Workshop (สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทได้)
1. เช็ค Email เพื่อ Download ใบเสนอราคา และใบแจ้งค่าบริการ เพื่อไปทำเรื่องอนุมัติ
2. ถ้าอนุมัติผ่าน ให้เซ็นอนุมัติในใบแจ้งค่าบริการส่ง มาพร้อมกับใบรับรองบริษัทโดยส่งมาที่ motiongraphicplus@gmail.com เพื่อสำรองที่นั่ง
3. โอนเงินเข้าบริษัทภายใน 15 วัน ตามราคาที่สรุปในเอกสาร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาในเอกสาร และส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายทาง Ems มาตามที่อยู่บริษัท หลักจากเราได้ใบหัก ณ ที่จ่ายแล้ว เราจะ ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทส่งให้ตามที่อยู่บริษัท
เข้าบัญชีที่ท่านสะดวก | ธ.กสิกรไทย เลขที่ 024-8-57034-2 สาขาสยามสแควร์ หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาสุทธิสาร เลขที่ 021-265431-0 ชื่อบัญชี : บริษัท ดิจิทัลพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
4. เช็ค email เพื่อเข้าไปกดยืนยันการโอน
5. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง แล้วแจ้งวิธีการเรียนกลับไปทาง Line หรือ email
6. หลักสูตรนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน และคืนเงินได้ทุกกรณี เนื่องจากจำกัดที่นั่ง เมื่อจองแล้วท่านอื่นจะไม่สามารถมาแทรกที่นั่งของท่านได้ หากมาไม่ได้เราจะมี VDO ให้กลับไปทบทวน

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสมัครเรียน Online
1. เพื่อประสิทธิภาพและความคุมค่าในการเรียน Online ผู้เรียนจะไม่มีความเสี่ยงใดๆ ทั้งสิ้นในการลงทะเบียน เพราะว่า หากเข้ามาเรียนวันแรกแล้วไม่พึงพอใจ สามารถขอเงินคืนได้ 100%
เพียงแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากคุณได้ลงทะเบียนผ่าน หากเกินจากเวลาดังกล่าง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสมัครเรียนสด
เพื่อความสุขของการเรียน กรุณาอ่านข้อมูลสั้นๆ นี้ ให้ครบก่อนสมัคร
*ผู้เลือกเรียน หมวด Graphic Design ทุกสายอาชีพ สามารถเริ่มจาก 0 สู่ Graphic Designer ได้ เพียงมีความรู้พื้นฐานแค่ Windows หรือ Mac OS ใช้ Internet ได้คล่องก็สามารถเรียนได้แล้ว
*ผู้เลือกเรียน หมวด Motion Graphic ควรมีความชำนาญ  Illustrator และ Photoshop หรือผ่านการเรียนคอร์ส Graphic Design มาแล้ว
*รับสมัครเฉพาะอายุ 15-35 ปีเท่านั้น
* สำหรับคอร์ส Workshop เริ่มจาก  0 แบบกลุ่มเล็ก วันเวลาจะตามตาราง

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบตารางเรียนให้ตรงกับวันที่ท่านสะดวกและมาได้
เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษ กลุ่มเล็ก 8 ท่าน วันเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ทุกกรณีหากยกเลิก ผู้อื่นจะไม่สามารถมาลงในคิวที่ท่านจองไว้ได้ หากมีความจำเป็นฉุกเฉินที่ไม่สามารถมาในวันเรียนบางวันได้
อาจารย์จะให้ VDO เนื้อหาเดียวกันที่เรียนใน Class นั้นๆ เพื่อให้ทบทวนและตามทันเพื่อน

 

* หมายเหตุการแจ้งวันสมัครเป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ ต้องได้รับการ Confirm จากทาง Line หรือ โทรศัพท์เท่านั้นจึงจะเป็นการจองวันเรียนโดยสมบูรณ์