กราฟฟิกดีไซน์ Graphic Design อาชีพที่ขับเคลื่อนธุรกิจยุค Social Network

กราฟฟิก ดีไซน์ Graphic  Design อาชีพที่ขับเคลื่อนธุรกิจยุค Social Network
ถ้าพูดถึงยุคปัจจุบันนี้การทำธุรกิจจะขาดไปไม่ได้เลยที่จะมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ค Social Network
และออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง Online Marketing เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง Online MArketing และ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค Social Network นั้นเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนธุรกิจได้ ค่อนข้างได้ผล
การทำการตลาดจะเน้นเรื่องการสร้างคอนเทนท์ Content เนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อให้คนติดตาม
โดยสิ่งที่จะมาทำให้คนสนใจเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องของกราฟฟิคดีไซน์ Graphic Design อินโฟกราฟิก Info Graphic
แม้กระทั่งโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic หรือแอนิเมชั่น Animation ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ
ก็ยิ่งเป็นส่วนช่วยในการนำข้อความที่มากมาย มาอธิบายให้เข้าใจง่ายง่ายผ่านสื่อ
กราฟฟิกดีไซน์ Graphic Design ส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเล่นอินเตอร์เน็ตเล่นเฟสบุ๊ค Facebook
เล่น Instagram เล่น Lie ก็มักจะเห็นเรื่องของกราฟฟิคดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
อาชีพนี้จึงเป็น 1 อาชีพที่ค่อนข้างมีความสำคัญในยุคปัจจุบันและมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยเรื่อยและเป็นที่ต้องการของตลาด

เขียนโดย https://www.motiongraphicplus.com

ความรู้ด้าน Online Marketing เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เราจึงควร เรียน Digital Marketing ควบคู่ไปกับการออกแบบด้วย
http://DigitalMarketingTH.com