ในหลวงภูมิพลกับพระอัจริยภาพด้านศิลปะและการออกแบบ

“อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์ การดนตรี..”

ข้อความดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง “อัครศิลปิน” เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ
ที่กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านทั้งการศาสตร์และศิลป์ และยกย่องให้พระองค์เป็นอัครศิลปินแห่งสยามประเทศ

พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยและทดลองสร้างงานศิลปะหลากหลายแขนงด้วยพระองค์เองจนชำนาญ
ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม หรือมัณฑนศิลป์ก็ตาม

ด้านจิตรกรรม

อัครศิลปิน,ในหลวง,ในหลวง ศิลปะ,ในหลวง จิตรกรรม,ในหลวง ประติมากรรม,ในหลวง มัณฑนศิลป์,รัชกาลที่ 9
พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานจิตกรรมตั้งแต่ประทับอยู่ที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอแลนด์
ทรงศึกษาจากตำราและฝึกฝนด้วยพระองค์เอง และเมื่อทรงโปรดผลงานของศิลปินท่านใด
ก็ทรงศึกษาเทคนิควิธีการทำงานของศิลปินผู้นั้นและทรงนำมาสร้างขึ้นเป็นผลงานของพระองค์เอง

9-22

พระองค์มักจะทรงค้นคว้าหาวิธีสร้างานแบบแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ
และดูเหมือนจะไม่เคยทรงพอพระราชหฤทัยในภาพเขียนของพระองค์เลย
แม้ว่าพระองค์โปรดที่จะค้นหาเทคนิคการสร้างงานจิตรกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
แต่ผลงานของพระองค์ก็ยังคงความเอกลักษณ์เอาไว้ นั่นคือมีสีสันที่สดฉูดฉลาด
ซึ่งแสดงถึงพระอารมณ์ที่รุนแรงและตรงไปตรงมาในฐานะจิตรกร และยังโปรดการใช้เส้นกล้าและเส้นโค้งเป็นหลักอีกด้วย

e0b89be0b89b10

ส่วนภาพเหมือนนั้นนั้นก็มีความละเอียดและเหมือนจริงมากเช่นกัน
พระองค์ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะไว้เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว
ซึ่งมีทั้งภาพเขียนเหมือนจริง ภาพเอ็กซเพรสชันนิสม์ และภาพศิลปะแนวนามธรรม
จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ได้ร่วมแสดงในงานศิลปะหัตถกรรมแห่งชาติถึง 4 ครั้ง
และในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี กรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้จัดนิทรรศการฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ณ พิพธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2525

รวมภาพฝีพระหัตถ์จิตรกรรมที่เผยแพร่สู่สายตาประชาชนมีทั้งสิ้น 47 ภาพ และที่ยังไม่เคยเผยแพร่อีกจำนวน 60 ภาพ

ด้านประติมากรรม

e0b89be0b89b20
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในงานปั้น งานหล่อ และการทำแม่พิมพ์
โดยทรงค้นคว้าศึกษาหาวิธีทำและเทคนิคต่างๆ ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกับงานจิตรกรรม
พระองค์ทรงได้สร้างงานประติมากรรมรูปปั้นและเก็บรักษาไว้ที่พระตำหนักจิตรสดารโหฐานจำนวน 2 ชิ้น
คือรูปปั้นผู้หญิงเปลือยคุกเค่า สูง 9 นิ้ว และรูปปั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สูง 12 นิ้ว
ซึ่งทั้ง 2 ชิ้นเป็นรูปปั้นแบบลอยตัวที่พระองค์ทรงปั้นขึ้นด้วยดินน้ำมันทั้งคู่

นอกจากนี้แล้วในหลวงยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้ช่างฝีมือปั้นพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐานตามที่ต่างๆ
และยังทรงทดลองหล่อพระพุทธรูปด้วยพระองค์เองอีกด้วย

ด้านมัณฑนศิลป์

143_4
ในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงปรีชาสามารถในด้านมัณฑนศิลป์เป็นอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตกแต่งภายในสถานที่ หรือการออกแบบนิเทศศิลป์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ภายในพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารที่พระองค์ทรงออกแบบนั้นมีความเรียบง่าย ประหยัด และสง่างาม
สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการออกแบบสถานที่ให้เหมาะสมกับเกียรติและฐานะ

ไม่เพียงแต่เท่านั้น พระองค์ทรงออกแบบงานนิเทศศิลป์ต่างๆ เช่น ตราสัญลักษณ์มูลนิธิชัยพัฒนา,
ตราสัญลักษณ์สุวรรณชาด, ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ที่สร้างขึ้นโดยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เป็นต้น

อัครศิลปิน,ในหลวง,ในหลวง ศิลปะ,ในหลวง จิตรกรรม,ในหลวง ประติมากรรม,ในหลวง มัณฑนศิลป์,รัชกาลที่ 9

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่พระองค์ทรงออกแบบเองได้แก่ กังหันน้ำชัยพัฒนา, หุ่นยนต์คุณมอพระราชทาน,
หุ่นจำลอง และเรือใบส่วนพระองค์