การเรียนโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic กับ MotionGraphicPlus.com

motiongraphic

การเรียนโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นมากสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรกเนื่องจากงานสื่อในปัจจุบัน นำโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic มาใช้มากทั้ง การออกแบบ Title หนัง การออกแบบ Title รายการ Packaging รายการ ผลิต MV และในวงการโฆษณาก็มีการนำ โมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic มาใช้มากทั้ง TVC – TV Commercial และ Presentation เนื่องจากมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย ซึ่ง Software หลักที่นำมาใช้สร้างงานโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic ก็คือ Adobe After Effects , Combustion , Nuke , Smoke ซึ่ง Software แต่ละตัวก็มีความโดดเด่นและหน้าที่ๆ แตกต่างกันออกไป โดยโปรแกรมทั้งหมดข้างต้นที่กล่าวมานี้ ก็เป็นโปรแกรมที่เน้นการทำภาพเคลือนไหว Motion หรือ Animate นั้นเอง ซึ่งหัวใจหลักก่อนที่เราจะมาทำภาพเคลื่อนไหวนั้น เราจะต้องออกแบบ Graphic Design ให้ดีที่สุดก่อนซึ่งโปรแกรมออกแบบที่ใช้กันเป็นสากลคือ Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

ซึ่งทาง Motion Graphic Plus
เปิดรับ Workshop จัดกลุ่มพิเศษ ติวเข้มตัวต่อตัว เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก Professional (Visual Effects Supervisor และ Art Director ประสบการณ์กว่า 10 ปี
ให้กับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่หลงรักในงานสายนี้และพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต

MOTION GRAPHIC+ ติวเข้ม Visual FX ตัวต่อตัว กับ Professional

VisualEffects

ปัจจุบันนี้งานด้าน Visual Effects ในบ้านเราถือเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นอย่างมาก
ซึ่งประเทศไทยก็มีบริษัทและบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านนี้อยู่พอสมควร ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย
จึงหันหน้ามาผลิตงานที่ประเทศไทย