ทำไมเรียน Graphic Design ที่ Motion Graphic Plus จึงได้ผล

Graphic Design จะเรียนที่ไหนก็เรียนได้ แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเรียนไปแล้วจะใช้ได้จริง
วันนี้ทาง Motion Graphic Plus จะมาให้คำตอบว่า ทำไมเรียนกราฟฟิคกับเราแล้วถึงได้ผล 100%

1. เพราะเราฉีกกฏวิธีการเรียนแบบเดิมๆ โดยเน้นสอนการออกแบบให้ดูสากล
และสอนการใช้ Program Illustrator และ Photoshop ที่เน้นไปในเรื่องของการออกแบบเป็นหลัก

2. หลักสูตรของเราจะสอนให้ผู้เรียนสังเกตสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน

3. หลักสูตรและเนื้อหาที่สอนจะวิเคราะห์ถึงพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแบบตัวต่อตัว

4. ได้นำวิธีการของพัฒนาการของสมองด้านความเข้าใจ การจดจำและซึมซับ
ให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถออกแบบงานที่ดีได้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของเราเท่านั้น
จริงๆ แล้วเรายังมีวิธีอีกมากมายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตน
จนสามารถสร้างงานออกแบบที่มีคุณภาพได้ภายในเวลาเพียง 4 วัน Read More

กราฟฟิกดีไซเนอร์ ต้องเรียนอะไร นิเทศศิลป์ มีที่ไหนบ้าง

ปีนี้งานด้าน Graphic Design มาแรงมีนักเรียนสนใจเรียน Graphic Design มาก
แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนคณะอะไรที่ไหนดี
พี่จะ List มาให้ดังนี้ครับ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.su.ac.th

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สาขาวิชา เรขศิลป์
http://www.faa.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะศิลปกรรมศาสตร์  การออกแบบนิเทศศิลป์
http://fab.bu.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์   สาขา   ภาควิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก
http://www.dpu.ac.th/finearts/computer-graphic.html

มหาวิทยาลัยรังสิต สาขา การออกแบบนิเทศศิลป์
https://www.rsu.ac.th/arts/2010
หรือ สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต
https://www.rsu.ac.th/digital/

นิเทศศิลป์ลาดกระบัง
http://www.kmitl.ac.th
http://www.arch.kmitl.ac.th
https://www.facebook.com/nitessilp.ladkrabang

 

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์   สาขา   เอกกราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
http://www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สาขาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
http://www.up.ac.th

 

ข้อมูลโดย
https://www.motiongraphicplus.com