เรียน Motion Graphic แบบตัวต่อตัวรับรองผล 100%

Screen Shot 2557-06-06 at 9.22.26 PM

ข่าวดี วันนี้ ผู้ที่สนใจงานทางด้าน Motion Graphic , Visual Effects , Digital Compositing  ,
Animation , Computer Art ,  Digital Art , Graphic Design

สามารถเรียนหลักสูตรเข้มข้น แบบตัวต่อตัวกับ Visual Effects Supervisor ได้แล้วที่
https://www.motionGraphicPlus.com
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

โดยท่านสามารถเรียนแบบตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มมาเรียนได้
โดยกำหนด วัน-เวลา เรียนได้อย่างอิสระ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป
เริ่มจาก 0 สู่มืออาชีพ