48 บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพ่อหลวง อัครศิลปินแห่งสยามประเทศ

“…ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตาม
ดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา
สำหรับข้าพเจ้า.. ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม
และทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท
เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภทต่างก็มีความเหมาะสม
ตามแต่โอกาสและอารมณ์ที่แตกต่างกันไป..”

ข้อความข้างต้นเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อคราวเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกาในปี 2503 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานให้สัมภาษณ์แก่วิทยุเสียงอเมริกา

เพลงพระราชนิพนธ์,บทเพลงพระราชนิพนธ์,เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน,เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น,เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง,เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต,รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์,ในหลวง,รัชกาลที่ 9

ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านอกจากพระองค์จะเป็นนักปกครองผู้ทรงธรรมแล้ว
ยังทรงโปรดและให้ความสำคัญกับการดนตรีด้วยเช่นกัน
พระองค์ทรงปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีหลายชนิด ทั้งเปียโน, แซกโซโฟน, คลาริเน็ต, ทรัมเป็ต ฯลฯ
และยังทรงแสดงอัจริยะภาพด้านการดนตรีผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ถึง 48 บทเพลง
บทเพลงที่ทรงประพันธ์ขึ้นเพลงแรกคือ “แสงเทียน” โดยขณะที่มีพระชนมายุเพียง 18 พรรษาเท่านั้น

เพลงพระราชนิพนธ์,บทเพลงพระราชนิพนธ์,เพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน,เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น,เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง,เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต,รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์,ในหลวง,รัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ทรงประพันธ์เองทั้งทำนองและเนื้อร้อง
เช่น “แว่ว (Echo)”, “ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)” เป็นต้น
เราไปดูและไปฟังบทเพลงทั้ง 48 เพลงนี้พร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ

1.แสงเทียน (Candlelight Blues)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=IwhWcnJ3GXg]

2.ยามเย็น (Love at Sundown)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=yqgZYQOP1PQ]

3.สายฝน (Falling Rain)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=abzNRTAyVt0]

4.ใกล้รุ่ง (Near Dawn)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=VLBJQgWkgog]

5.ชะตาชีวิต (H.M. Blues)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=M6P5qD_9b9o]

6.ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=AvQVt6VUxM4]

7.มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ili5XiMazoc]

8.อาทิตย์อับแสง (Blue Day)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=nYYps7eb7tg]

9.เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Z9ub1Bdonek]

10.คำหวาน (Sweet Words)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=QZZ0cAj6tto]

11.มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iQrN8m_v6-U]

12.แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=CQtpJXQwoE8]

13.พรปีใหม่

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-wIhImHuXyM]

14.รักคืนเรือน (Love Over Again)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fEnvZLpSQV4]

15.ยามค่ำ (Twilight)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ia5olBIMgr8]

16.ยิ้มสู้ (Smiles)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9m5Hv6yV68w]

17.มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BTuL9zzxq3c]

18.เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sYUvczOCFFo]

19.ลมหนาว (Love in Spring)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=TDYvU0a36W8]

20.ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XEV5oCs1Evg]

21.Oh I say

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=A8g0R-iswJQ]

22.Can’t You Ever See

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=pgfw50wz3vY]

23.Lay Kram Goes Dixie

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=X3NhZ5VYMHU]

24.ค่ำแล้ว (Lullaby)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6c_480cC-Xs]

25.สายลม (I Think of You)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=w4yLSR1K1Pg]

26.ไกลกังวล (When), เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Oa_hZsLVKuw]

27.แสงเดือน (Magic Beams)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RPJXYIssdvg]

28.ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค์

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=B8dUAbMkrBg]

29.มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=yDtYrmLS3_Q]

30.ภิรมย์รัก (A Love Story)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FB0i-v_LVXU]

31.Nature Waltz

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=y2Y4kTcJhqA]

32.The Hunter

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=090VC_Gae6Q]

33.Kinari Waltz

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ezX1UmV-oLw]

34.แผ่นดินของเรา (Alexandra)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=R5wiEGeLN50]

35.พระมหามงคล

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=478yuGV2jlA]

36.ยูงทอง

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ShDhpa0hPBo]

37.ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FhwRhz-RPWk]

38.เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=YMlKZmuFrH0]

39.ไร้เดือน (No Moon), ไร้จันทร์

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=e5NtoWSfFpw]

40.เกาะในฝัน (Dream Island)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=ktarfLsmF6g]

41.แว่ว (Echo)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kzZYo2Vlfzk]

42.เกษตรศาสตร์

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=MxZ6PQisG84]

43.ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=o0HsrX8l0Q8]

44.เราสู้

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=vJeiApfF8hM]

45.เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FsJ4cfkMYqw]

46.Blues for Uthit

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Sj7N7ANW4DA]

47.รัก

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=OQ58HsuWSYE]

48.เมนูไข่

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=zOVIKCxVweg]