ข้อคิดๆ จาก อาจารย์วิน Win Instructor

Good Morning สวัสดีปีใหม่ 2563
ศีล 5 ไม่ใช่การทำความดี

เรื่องมันมีอยู่ว่า ผมได้สอนการบ้านลูก
คำถามคือ ศีล 5 คืออะไร
ก. การทำความดี
ข. ความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว

สรุปคำตอบ คือ ข. ความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว
ทำให้ผมคิดถึง เรื่องที่เคยฟังธรรมมา กว่า 10 ปีที่แล้ว

ท่านได้สอนว่า การที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ชาวพุทธ ก็เปรียบเสมือน เราคือ พุทธบริษัท กฏของ บริษัทนี้คือ ศีล 5 หากเรา ไม่สามารถรักษากฏนี้ได้ ในภพชาติ ต่อไปก็จะไม่ได้อยู่ใบพุทธบริษัท หรือ ใน zone ของ สุคติภูมิ คือ มนุษย์ หรือ ภูมิที่สูงกว่า มนุษย์

เพราะฉะนั้น ศีล 5 สามารถทำให้ จิตใจเราอยู่ใน Zone ที่สะอาด ความดีต่างๆ จึงตามมา สิ่ง ที่ควรเคร่งครัดเลยคือ ศีล 5 ต้องบริบูรณ์ และที่สำคัญ คือ ควรอาราธนาศีล 5 ด้วย
เพื่อเป็นการทบทวน เป็นประจำ หากมีพลาดพลั้งบ้าง ให้รีบ อาราธนาศีล 5 ต่อ อย่างน้อยก็ดีกว่า เราไม่ทำอะไรเลย

เหตุผลที่สมัย วัยรุ่น 20 มาถึงตอนนี้ เพื่อนชวนกินเหล้า ผมจึงกล้าบอกได้เลยว่า ไม่กิน ผมถือศีล 5

 

ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้ ถือศิล 5 เป็นคนไม่ดี คนที่ไม่ได้ focus เรื่องศีล 5 เป็นคนดีๆ นิสัยดีๆ ก็มีมากมาย ทุกคนที่เติบโตขึ้นมา จะมีความรู้เฉพาะตน อยู่หลายเรื่อง สิ่งที่ดีของแต่ละคนจึงแตกต่างกันได้

ความสำคัญ ยุคนี้เป็นยุค ที่ทำให้คนเติบโตเร็วมาก จากการแบ่งปันความรู้ ซึ่งกันและกัน หากความรู้ต่างๆ นั้นมาเชื่อมโยงกัน และเป็นทางลัดให้แก่กันและกันได้ ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก
.
ปีใหม่ 2563 นี้ขอเขียนเรื่อง ที่สำคัญ บ้างนะครับ
ใครตื่นรู้จากบทความนี้ ก็ขอให้ ส่งผลให้ผู้ที่อ่าน
ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ๆ ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านนะครับ
บทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

อาจารย์วิน
Win Instructor

https://www.facebook.com/AjarnWinInstructor