post

คอร์ส NFT

สร้างมูลค่าให้กับงานด้วย NFT

ในปัจจุบันการมาของ NFT ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ผู้คนได้ให้ความสนใจและหันมาใช้งาน NFT มากขึ้น งานต่างๆ ได้มีมูลค่าที่มากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการสร้างรายได้ขึ้นมามากมาย หลายๆ คนที่สนใจและอยากจะเรียนรู้ด้าน NFT ในตอนนี้หากไม่ทดลองศึกษาเองก็สามารถหาคอร์ส NFT หรือคอร์สที่เปิดสอน NFT ต่างๆ ได้มากมายในปัจจุบันทำให้คนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้มากขึ้น

 

สำหรับ NFT Non fungible token หรือเหรียญที่ไม่สามารถทดแทนได้นั้นคือการที่เรานำงานของเราที่มีจำกัดชิ้นงานเช่นชิ้นเดียวในโลก 2 ชิ้นนำมาลงขายและให้ผู้ที่สนใจและต้องการกรรมสิทธิ์ในงานของเราซื้อและนำไปใช้งานได้เพียงคนเดียวหรือตามที่เราระบุไว้ ด้วยความที่งานมีจำนวนจำกัดทำให้งาน NFT นั้นมีมูลค่าโดยการทำงานนั้นจะผูกกับ Block chain ซึ่ง Block Chain คือเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลแบบไม่มีตัวกลาง ทำหน้าที่ปกป้องและจัดเก็บข้อมูลเป็นสำเนาไว้โดยทุกคนที่ใช้งานจะทราบร่วมกันว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และใครมีสิทธิในข้อมูลนั้น ซึ่ง Block chain ตัวนี้จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ซื้อขายงานทราบได้ว่างานที่เราเห็นอยู่นั้นมีกรรมสิทธิ์หรือไม่ สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ หรือใครสามารถถือครองงานนี้ได้บ้าง ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ก็สามารถเข้ามาดูรับที่บข้อมูลตรงนี้ได้

 

โดยการขายงาน NFT นั้นเราสามารถขายได้หลากหลายที่ ในแต่ละที่จะมีมูลค่าและราคาต่างๆ ที่แตกต่างกันโดยที่ๆ หลายๆ คนเลือกใช้คือ Opensea เพราะเสียค่าบริการธุรกรรมครั้งเดียวจากนั้นเราจะลงผลงานเท่าไรก็ได้แต่บางที่อาจจะเสียค่าบริการธุรกรรมเป็นรายชิ้นทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้งาน Opensea ในการลงขายงาน NFT สำหรับวิธีลงงานใน Opensea นั้นอาจมีขั้นตอนหรือต้องผูกกับ wallet ต่างๆ จากนั้นเราจะทำการเสียค่า บริการธุรกรรมเพื่อเริ่มในการสร้าง Collection จากนั้นเราจะสามารถลงขายงานต่างๆ ได้แล้ว

 

สำหรับการมาของ NFT นั้นทำให้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวาด งานกราฟิก ภาพถ่าย งาน VDO งาน Motion หรืองานต่างๆ มีมูลค่ามากขึ้นเพราะสามารถที่จะจำกัดจำนวนผลงานได้ ทำให้ไม่สามารถ copy หรือ Download มาและนำมาใช้ได้เพราะเรามีหลักฐานการถือกรรมสิทธิ์งานหรือผลงานนั้นๆ ระบุไว้ใน Block chain ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์งานั้นๆ ทำให้เราสามารถจำกัดจำนวนงานที่คนอื่นสามารถซื้อและนำไปใช้ได้จริงๆ ซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้งานมีมูลค่าขึ้นมามากๆ

สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้และศึกษาด้าน NFT การซื้อขาย NFT ต่างๆ เรามีคอร์สที่จะสอนการใช้งานและให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่อง NFT อย่างครบทุกด้านตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนใช้งานได้ หากใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่ Line :@motiongraphic

 

post

NFT คืออะไร

เปิดโลก NFT สร้างธุรกิจกับโลกซื้อขายออนไลน์

ในปัจจุบันการเข้าถึงงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิก ดนตรี เพลง  ภาพถ่าย หรืองานดิจิทัลต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วมาก ทำให้ในปัจจุบันหลายๆ ครั้งจะมีปัญหากันทางด้านลิขสิทธิ์เพราะงานดิจิทัลต่างๆ นั้นสามารถ copy หรือส่งต่อกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายมากจึงทำให้งานดิจิทัลต่างๆ มีมูลค่าที่ลดลงเรื่อยๆ แต่ในตอนนี้ได้มี NFT เข้ามาเพื่อช่วยในจุดนี้ทำให้เรื่อกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและจะทำให้งานดิจิทัลมีมูลค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากการจำกัดชิ้นงานแต่ว่า NFT คืออะไร ทำไมต้องใช้ NFT และดีอย่างไรวันนี้เราจะมาดูกัน

 

สมัยก่อนการเข้ามาของ Internet ทำให้งานกราฟิกหรืองานต่างๆ สามารถถูก copy ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเพลง งานกราฟิก งานภาพถ่ายหรืองานดิจิทัลต่างๆ จนต่อมาได้มี Block chain และ NFT ขึ้นมาที่สามารถกำหนดกรรมสิทธิ์หรือการถือครองงานได้เช่นให้มีงานชิ้นนี้แค่ชิ้นเดียวในโลกได้ทำให้ยุคต่อจากนี้ไปการที่เราสามารถกำหนดไฟล์ดิจิทัลต่างๆ ให้มีจำนวนตามที่เราต้องการได้ทำให้งานตรงนี้จะมีมูลค่ามากขึ้นด้วยความที่เราสามารถจำกัดงานและไม่สามารถ copy ต่อกันได้ ทำให้ของสิ่งนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้

 

Blockchain คืออะไร

คือเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลแบบไม่มีตัวกลาง ทำหน้าที่ปกป้องและจัดเก็บข้อมูลเป็นสำเนาไว้โดยทุกคนที่ใช้งานจะทราบร่วมกันว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และใครมีสิทธิในข้อมูลนั้น ซึ่ง Block chain ตัวนี้จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ซื้อขายงานทราบได้ว่างานที่เราเห็นอยู่นั้นมีกรรมสิทธิ์หรือไม่ สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ หรือใครสามารถถือครองงานนี้ได้บ้าง ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ก็สามารถเข้ามาดูรับที่บข้อมูลตรงนี้ได้

 

NFT คืออะไร

NFT หรือ Non fungible token หรือเหรียญที่ไม่สามารถทดแทนได้ เช่นมีงานชิ้นนี้ชิ้นเดียวไม่สามารถทดแทนได้จะถูกเรียกว่า NFT หรืองานที่ไม่สามารถมาทดแทนได้ ซึ่ง NFT นี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการซื้อขายกรรมสิทธิ์ต่างๆ ได้อีกมากมายเช่น การซื้อขายงายภาพวาด ภาพถ่าย งานกราฟิก เพลง หรือสิ่งของต่างๆ ที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อใช้ในการซื้อขายเหล่านี้จึงเกิดเป็น NFT ขึ้นมา

 

สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้และศึกษาด้าน NFT การซื้อขาย NFT ต่างๆ เรามีคอร์สที่จะสอนการใช้งานและให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่อง NFT อย่างครบทุกด้านตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนใช้งานได้ หากใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่ Line :@motiongraphic

post

การใช้ Opensea

Opensea เพิ่มมูลค่า ตลาดโลกออนไลน์

การใช้ Opensea แหล่งรวม NFT มากมายให้คนเข้ามาเลือกซื้อขาย หากเราต้องการที่จะลงผลงานของเราขายในโลก NFT หรือเราต้องการที่จะซื้อผลงาน NFT เราจะสามารถหาซื้อหรือวางขายได้ที่ไหน และที่ไหนคือแหล่งรวมผลงาน NFT ให้เราได้เลือกซื้อขายกันและหนึ่งในที่ๆ รวบรวมผลงาน NFT สำหรับซื้อขายผลงานนั้นคือ Opensea นั่นเองวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Opensea กัน

 

ทำความรู้จักกับ NFT

NFT หรือ Non fungible token หรือเหรียญที่ไม่สามารถทดแทนได้ เป็นที่ลงงานต่างๆ เช่นภาพถ่าย ภาพวาด หรืองานกราฟิก ที่มีแค่ชิ้นเดียวหรือไม่กี่ชิ้นในโลกไม่สามารถทดแทนได้โดยงาน NFT เหล่านี้เมื่อซื้อไปแล้วเราจะมีกรรมสิทธิ์ในการใช้งานตามที่กำหนดไว้และจะมีข้อมูลการซื้อบันทึกใน Block chain ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ทำให้งานที่เราซื้อหรือขายนั้นไม่สามารถคัดลอกหรือ copy ได้ซึ่ง NFT นั้นไม่ได้จำกัดแค่งานกราฟิกเท่านั้น งานวีดีโอ งาน Motion งานกราฟิก งานวาดต่างๆ ก็สามารถนำมาวางขายหรือไปเลือกซื้อได้เช่นกัน

 

Opensea คืออะไร

Opensae คือแหล่งซื้อขายที่รวบรวมงาน NFT จากทั่วโลกเอาไว้เราสามารถเข้ามาเลือกซื้อหาผลงานที่ชอบจากทั่วโลกได้ใน NFT หรือจะมาลงผลงาน NFT เพื่อขายก็ได้เช่นกันโดยราคาเราสามารถตั้งได้อย่างอิสระ แต่ในการซื้อขายนั้นหากอยากได้ประสิทธิภาพคนมาสนใจและเข้ามาซื้องานของเรา ต้องใช้หลักการตลาดและโปรโมทงานของเราในช่องทางอื่นๆ ด้วยเพื่อให้คนได้รู้ว่ามีงานตัวนี้วางขายอยู่และสนใจที่จะเข้ามาซื้อหรือดูผลงานของเรา

 

สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้และศึกษาด้าน NFT การซื้อขาย NFT ต่างๆ เรามีคอร์สที่จะสอนการใช้งานและให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่อง NFT อย่างครบทุกด้านตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนใช้งานได้ หากใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่ Line :@motiongraphic

post

สอน NFT

สรุปขั้นตอนการสร้าง collection สำหรับการซื้อขาย NFT

ในการที่เราจะซื้อหรือขาย NFT ได้นั้นหลายคนคงยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหรือต้องหาคอร์ส NFT สอน NFT ต่างๆ เพื่อเข้าไปใช้งาน วันนี้เราจะมาสรุปขั้นตอนการเปิดใช้งาน Collection เพื่อใช้ในการซื้อขาย NFT กันแบบง่ายๆ

การเลือกที่ลงขาย สำหรับงาน NFT มีหลายที่ ที่เราสามารถเลือกที่จะลงขายได้แต่ที่ๆ แนะนำคือ Opensea เพราะว่าในปกติการจะเริ่มใช้งานการขาย NFT นั้นจะมีค่าบริการธุรกรรมครั้งแรกโดยแต่ละที่นั้นจะเรียกค่าบริการที่แตกต่างกันออกไปและมีวิธีคิดว่าบริการที่ไม่เหมือนกันโดยส่วนใกญ่จะคิดค่าบริการเมื่อเราลงผลงานแต่สำหรับ Opensea นั้นจะเสียค่าบริการธุรกรรมครั้งเดียวจากนั้นเราจะลงผลงานเท่าไรก็ได้

 

ขั้นที่ 1 เริ่มต้นสร้าง Collection

สิ่งแรกคือการเปิดใช้งาน Wallet สำหรับการซื้อขายก่อนเพราะหากเราเปิด Collection เลยเราก็ยังไม่สามารถที่จะลงงานขายได้เพราะยังขาดในส่วนของ Wallet ไปโดยเราสามารถสร้างได้ในเว็บของ Opensea

 

ขั้นที่ 2 สมัคร exchange

เราต้องมี Exchange ก่อนโดยเราสามารถเลือกได้เช่น Satang.Pro BitKUB  Binance เป็นต้น

เมื่อเราสมัครและทำการผูกกับ Opensea แล้วเราก็จะมี Wallet สำหรับการซื้อขาย NFT แล้ว

 

ขั้นที่ 3 ซื้อ ETH

จากนั้นให้เราทำการซื้อ ETH มาเพื่อที่จะใช้ชำระค่าธุรกรรมโดยเมื่อซื้อมาแล้วเงิน ETH ของเราจะไปอยู่ใน Satang.Pro BitKUB  Binance ที่ทำหน้าที่เหมือนกราเป๋าเงินของเรา

 

ขั้นที่ 4 โอนเข้า META MASK

เมื่เรามี ETH แล้วให้เราทำการโอนไปยัง META MASK หรือ Wallet ของเราเพื่อที่จะทำการชำระค่าบริการหรือทำการซื้อขายต่างๆ ใน Opensea เมื่อโอนเข้ามาและทำการชำระค่าบริการแล้วก็จะสามารถเริ่มใช้งาน Collection ได้เลย

 

ขั้นที่ 5 เริ่มใช้งาน Collection

เมื่อทำทุกขั้นตอนผ่านแล้วจะสามารถสร้าง Collection ของเราเองได้ในจุดนี้เราสามารถปรับได้ตามใจชอบไม่ว่าจะการเลือกรูปหรือโลโก้มาใส่ตรง Profile หรือการหารูปมาทำปก Cover ตั้งชื่อหรือใส่ลิงค์ข้อมูลต่างๆ ที่เราต้องการที่จะใส่เพื่อให้ผู้ที่มาดูหรือติดตามงานของเราได้เห็นเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็จะสามารถลงงานและวางขายงานในโลกของ NFT ได้เลย

สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้และศึกษาด้าน NFT การซื้อขาย NFT ต่างๆ เรามีคอร์สที่จะสอนการใช้งานและให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่อง NFT อย่างครบทุกด้านตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนใช้งานได้ หากใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่ Line :@motiongraphic