รับสมัคร Admin งานง่ายและสบาย ทั้ง Full Time และ Part Time

Motion Graphic+

มีความประสงค์จะรับสมัคร

Admin 1 ตำแหน่ง

ทั้ง Full Time และ Part Time

 

ความสามารถ

– สามารถใช้ Internet , MS Word , Excel ได้ดี

– ชอบเล่น Internet , Facebook , IG

– ชอบพูดคุยสื่อสาร

ถ้าคุณเป็นคนชอบ Internet และสามารถรับโทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารได้

สามารถส่งประวัติ รูปถ่าย ตำแหน่งและเงินเดือนที่ต้องการมาที่

motiongraphicplus@gmail.com