Motion Graphic Plus เรียนออกแบบ Pro Workshop กับ Professional

composite

Motion Graphic Plus คือ Project หนึ่งของ Visual Effects Artist และ Art Director
ที่มีความต้องการที่จะ ส่งเสริมและเป็นแรงพลักดันให้กับวัยรุ่น ยุคใหม่ไฟแรง ที่ชอบสายงาน
Motion Graphic , Visual Effects, Composition , Graphic Design โดยเน้นหลักการออกแบบ
ผสมผสานกับการเรียน After Effects ควบคู่กับ การเรียนโปรแกรม Graphic เช่น Illustrator หรือ Photoshop

จุดเด่นคือ

1. เรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มพิเศษ โดยเรียนกับ Professional ที่ตรงสายงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

2. ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้เรียนต้องการรู้ โดยที่เนื้อหาจะ Focus ตรงกับที่ผู้เรียนต้องการ และนำไปใช้ได้จริง

3. เน้นหลักการออกแบบ และวิธีประยุกต์ใช้กับงานจริง

4. เน้นความรู้จากประสบการณตรง ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จาก หนังสือ และ Website

5. รูปแบบการเรียน จะมีความโดดเด่น ไม่ใช้เพียงการสอนการใช้โปรแกรม ให้เป็น แต่เป็นการ

สอนการออกแบบที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับงานในอนาคตได้จริง

6. ผู้ที่ใช้ Computer เป็นแต่ไม่มีความรู้ด้านงานออกแบบเลยก็สามารถ เรียนและพัฒนาตนเองได้

7. เลือกวันเวลาเรียนได้อย่างอิสระ

8. เรียนโดยเน้นการสร้างความจดจำ ความเคยชิน และความคุ้นเคย เช่นหากเราสามารถเข้าใจถึง Concept

การผลิตงานและได้รับการตอกย้ำเราจะคุ้นเคยและผลิตงานอย่างเข้าใจระบบอย่างแท้จริง

ซึ่งในทางกลับกันหากเราได้รู้ 10 เทคนิกภายใน 1 วัน ผลคือลืมเนื่องจากยังไม่ชินแลยังไม่เข้าใจระบบอย่างแท้จริง

9. เรียนจบแล้วหากผลงานดี จะพิจารณาในการทำงานต่อไป

สนใจ สมัครเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดที่ MotionGraphicPlus@gmail.com

 

 

เรียน Motion Graphic แบบตัวต่อตัวรับรองผล 100%

Screen Shot 2557-06-06 at 9.22.26 PM

ข่าวดี วันนี้ ผู้ที่สนใจงานทางด้าน Motion Graphic , Visual Effects , Digital Compositing  ,
Animation , Computer Art ,  Digital Art , Graphic Design

สามารถเรียนหลักสูตรเข้มข้น แบบตัวต่อตัวกับ Visual Effects Supervisor ได้แล้วที่
https://www.motionGraphicPlus.com
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

โดยท่านสามารถเรียนแบบตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มมาเรียนได้
โดยกำหนด วัน-เวลา เรียนได้อย่างอิสระ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป
เริ่มจาก 0 สู่มืออาชีพ

การเรียนโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic กับ MotionGraphicPlus.com

motiongraphic

การเรียนโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นมากสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรกเนื่องจากงานสื่อในปัจจุบัน นำโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic มาใช้มากทั้ง การออกแบบ Title หนัง การออกแบบ Title รายการ Packaging รายการ ผลิต MV และในวงการโฆษณาก็มีการนำ โมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic มาใช้มากทั้ง TVC – TV Commercial และ Presentation เนื่องจากมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย ซึ่ง Software หลักที่นำมาใช้สร้างงานโมชั่นกราฟฟิก Motion Graphic ก็คือ Adobe After Effects , Combustion , Nuke , Smoke ซึ่ง Software แต่ละตัวก็มีความโดดเด่นและหน้าที่ๆ แตกต่างกันออกไป โดยโปรแกรมทั้งหมดข้างต้นที่กล่าวมานี้ ก็เป็นโปรแกรมที่เน้นการทำภาพเคลือนไหว Motion หรือ Animate นั้นเอง ซึ่งหัวใจหลักก่อนที่เราจะมาทำภาพเคลื่อนไหวนั้น เราจะต้องออกแบบ Graphic Design ให้ดีที่สุดก่อนซึ่งโปรแกรมออกแบบที่ใช้กันเป็นสากลคือ Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop

ซึ่งทาง Motion Graphic Plus
เปิดรับ Workshop จัดกลุ่มพิเศษ ติวเข้มตัวต่อตัว เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก Professional (Visual Effects Supervisor และ Art Director ประสบการณ์กว่า 10 ปี
ให้กับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่หลงรักในงานสายนี้และพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต

MOTION GRAPHIC+ ติวเข้ม Visual FX ตัวต่อตัว กับ Professional

VisualEffects

ปัจจุบันนี้งานด้าน Visual Effects ในบ้านเราถือเป็นงานที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นอย่างมาก
ซึ่งประเทศไทยก็มีบริษัทและบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านนี้อยู่พอสมควร ประเทศต่างๆ ในแถบเอเชีย
จึงหันหน้ามาผลิตงานที่ประเทศไทย