สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการใส่ text เข้าไปใน Shape กันครับ
แค่ 5 ขั้นตอนง่ายๆ เราก็สามารถสร้างงานให้ออกมาดูดีได้เหมือนเรียน graphic มา
เราไปดูกันเลยดีกว่า !!

ขั้นที่ 1
เริ่มจากสร้างรูปทรงขึ้นมา

ขั้นที่ 2
พิมพ์ข้อความที่เราต้องการมา

ขั้นที่ 3
เลือกรูปทรงและข้อความที่เราต้องการจะรวม

ขั้นที่ 4
จากนั้นให้ไปที่ object ที่อยู่บนแถบด้าบน แล้วเลือก Envelope Distore > Make with top object

ขั้นที่ 5
แค่นี้เราก็เสร็จสมบูรณ์ ถ้าเรามีวัตถุมากกว่า 1 ชิ้นเราก็สามารถพิมพ์คำอื่นๆ ใส่เข้าไปเพิ่มได้ หรือหากต้องการแก้สีก็เพียงแค่กด Double click ในข้อความที่เราต้องการแก้ไขแล้วเปลี่ยนสีได้เลย

 

* ข้อควรระวัง รูปทรงนั้นไม่สามารถเป็น Font ด้วยกันได้ถึงแม่จะทำการ create outline แล้วก็ตาม

*ข้อควรระวัง หากข้อความของเราอยู่บนรูปทรงจะไม่สามารถรวมได้ ให้นำข่อความลงไปอยู่ด้านล่างรูปทรงโดยใช้คำสั้ง Ctrl + Shift + ]