เราเชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่า หากเราสามารถทำให้คนเก่งๆ สามารถเติมความสามารถด้าน Graphic
และการออกแบบไปได้อีกในเวลาที่เร็วที่สุด จะทำให้ประเทศไทย พัฒนาได้มากเพียงไหน

Motion Graphic Plus เป็น Workshop ที่จัดโดย Digital Plus (Thailand) Co.,Ltd.
จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดและผู้ทำธุรกิจ Online
รวมถึงคนไทยที่รักและสนใจการออกแบบ Graphic Design Motion Graphic และสื่อต่าง
ได้รู้ถึงศาสตร์ขั้นสูงของการออกแบบเพื่อการส่งเสริมการตลาด ในเชิ่งคุณค่า
และได้พัฒนางานออกแบบอย่างรู้ลึกรู้จริง สอนโดยเน้นแบบกลุ่มเล็กที่โค้ชชิงแบบตัวต่อตัว
รวมไปถึงกลุ่มบริษัทเพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

และขอขอบคุณ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท SCG ตราช้าง จำกัด (มหาชน)
บริษัท Bangkok Airways จำกัด (มหาชน)
บริษัท Haier Electric จำกัด (มหาชน)
บริษัท KingsMan C.M.T.L. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย  จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต (เครือ cp)
บริษัท เบเยอร์ จำกัด
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด
บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แอลเอ็มอี จำกัด
บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่ให้ความไว้วางใจส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรของ Motion Graphic Plus
https://www.motiongraphicplus.com

สอนและพัฒนาหลักสูตรโดย อาจารย์วิน วารินทร์

อาจารย์ วิน วารินทร์