กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อ ยืนยันการโอนเงิน.

:
สมัครง่ายๆ ดังนี้

เพื่อความสุขของการเรียน กรุณาอ่านข้อมูลสั้นๆ นี้ ให้ครบก่อนสมัคร
*ผู้เลือกเรียน หมวด Graphic Design ทุกสายอาชีพ สามารถเริ่มจาก 0 สู่ Graphic Designer ได้ เพียงมีความรู้พื้นฐานแค่ Windows หรือ Mac OS ใช้ Internet ได้คล่องก็สามารถเรียนได้แล้ว
*ผู้เลือกเรียน หมวด Motion Graphic ควรมีความชำนาญ  Illustrator และ Photoshop หรือผ่านการเรียนคอร์ส Graphic Design มาแล้ว
*รับสมัครเฉพาะอายุ 15-35 ปีเท่านั้น
* สำหรับคอร์ส Workshop เริ่มจาก  0 แบบกลุ่มเล็ก วันเวลาจะตามตาราง

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบตารางเรียนให้ตรงกับวันที่ท่านสะดวกและมาได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษ กลุ่มเล็ก 5 ท่าน วันเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากยกเลิก ผู้อื่นจะไม่สามารถมาลงในคิวที่ท่านจองไว้ได้ หากมีความจำเป็นฉุกเฉินที่ไม่สามารถมาในวันเรียนบางวันได้ อาจารย์จะให้ VDO เนื้อหาเดียวกันที่เรียนใน Class นั้นๆ เพื่อให้ทบทวนและตามทันเพื่อน  

* หมายเหตุการแจ้งวันสมัครเป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ ต้องได้รับการ Confirm จากทาง Line หรือ โทรศัพท์เท่านั้นจึงจะเป็นการจองวันเรียนโดยสมบูรณ์