ส.ค.ส.หรือบัตรส่งความสุขเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันดี เพราะจะได้รับในทุกๆ วันปีใหม่
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของไทยก็ได้พระราชทาน ส.ค.ส.นี้
ให้แก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ทุกปีตั้งแต่ พ.ศ.2530-2559
ยกเว้นปี พ.ศ.2548 ที่เกิดเหตุการณ์คลื่นสึนามิเข้าชายฝั่งทะเลอันดามันของไทย

พระองค์ทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส นี้ขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ซึ่งข้อความบน ส.ค.ส.จะแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละปี
สค.ส.พระราชทานจึงเป็นสิ่งสะท้อนว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาใดบ้างนั่นเอง

Motion Graphic Plus จึงได้ขอน้อมนำเอา ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2530-2559
ที่ถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ มาเผยแพร่ให้ทุกๆ ท่านได้ชมกันค่ะ

พ.ศ.2530
2530

พ.ศ.2531
2531

พ.ศ.2532
2532

พ.ศ.2533
2533

พ.ศ.2534
2534

พ.ศ.2535
2535

พ.ศ.2536
2536

พ.ศ.2537
2537

พ.ศ.2538
2538

พ.ศ.2539
2539

พ.ศ.2540
2540

พ.ศ.2541
2541

พ.ศ.2542
2542

พ.ศ.2543
2543

พ.ศ.2544
2544

พ.ศ.2545
2545

พ.ศ.2546
2546

พ.ศ.2547
2547

พ.ศ.2548 พระองค์ทรงไม่พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องจากในวันที่ 26 ธันวาคม 2547
ประเทศไทยได้ประสบกับเหตุการณ์คลื่นสึนามิเข้าชายฝั่งทะเลอันดามัน
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก

พ.ศ.2549
2549

พ.ศ.2550
2550

พ.ศ.2551
2551

พ.ศ.2552
2552

พ.ศ.2553
2553

พ.ศ.2554
2554

พ.ศ.2555
2555

พ.ศ.25562556

พ.ศ.2557
2557

พ.ศ.2558
2558

พ.ศ.2559
2559

ขอขอบคุณ: สำนักราชเลขาธิการ