หลักสูตร InfoGraphic Animation / Motion Graphic เหมาะสำหรับผู้ที่ชำนาญด้าน Graphic Design สามารถทำ Graphic ได้ดี
และอยากต่อยอดเพื่อทำเป็นภาพเคลือนไหว

คุณสมบัติผู้เรียน
1. อายุ 15-35 ปี
2. มีความชำนาญในการทำ Graphic Design ด้วย Illustrator หรือ Photoshop
หรือผ่านหลักสูตร Graphic Design จาก Motion Graphic Plus (คลิ๊กเพื่อดูหลักสูตร)
3. สามารถมีเวลาในการทำการบ้านมาส่งในแต่ละครั้งเพื่อเก็บชั่วโมงบินและเพิ่มความชำนาญ

หลักสูตรนี้จะเป็นแบบกลุ่มเล็ก โดยเนื้อหาจะให้เพื่อนในกลุ่ม Vote ว่าชอบแนวไหน
แต่ทั้งนี้ ยังปรึกษาแนวที่ชอบรายบุคคลได้ โดยจะเน้นไปทางด้าน Infographic Animation , Title รายการ
After Effects เพื่อขั้นรายการ

ขณะนี้ คอร์ส Infographic Animation / Motion Graphic
Class เดือน กันยายน และตุลาคม เต็มแล้วทุกที่นั้ง

เปิดคอร์สใหม่ ทุกวันอังคารเดือนตุลาคม
วันอังคารที่ 1 พ.ย. เวลา 16:00-19:00 น.
วันอังคารที่ 8 พ.ย. เวลา 16:00-19:00 น.
วันอังคารที่ 15 พ.ย.เวลา 16:00-19:00 น.
วันอังคารที่ 22 พ.ย. เวลา 16:00-19:00 น.

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบตารางเรียนให้ตรงกับวันที่ท่านสะดวกและมาได้
เนื่องจากเป็นหลักสูตรพิเศษ กลุ่มเล็ก 5 ท่าน วันเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินได้ทุกกรณี
หากยกเลิก ผู้อื่นจะไม่สามารถมาลงในคิวที่ท่านจองไว้ได้

สำหรับผู้ที่ Share 5 บทความแรกจาก http://facebookcom/MotionGraphicTH จะได้รับราคาพิเศษ
และถ้าหากชวนเพื่อนมาเรียนจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกท่านละ 500 บาท
สอบถามราคาและรายละเอียดทาง Line ID : @MotionGraphic 

หากท่านประสงค์สมัครหรือสอบถามทาง

เรียน Graphic Design ที่ไหนดีมเรียน Graphic Design,เรียน Photoshop,เรียน Illustrator,เรียนกราฟิก,เรียนกราฟฟิก,เรียนกราฟฟิก ที่ไหนดี,graphic design เรียน ที่ไหน ดี,pปhotoshop tutorial thai,illustrator tutorial,photoshop tutorial

เรียน After Effects CC เรียน Motion Graphic เรียน Infoigraphic

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

โดยหลักสูตร เริ่มจากผู้ที่สามารถออกแบบ Graphic ด้วยหลักสูตรโมชั่นกราฟิก Motion Graphic เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการ

ผลิตกราฟิกภาพเคลื่อนไหว สำหรับ สายงานต่างๆ เช่น  งานภาพยนตร์ งานโฆษณา
รายการทีวี หรือ ฉากหลังในงานคอนเสิร์ต งานนำเสนอ

Photoshop หรือ Illustrator มาสู่การทำภาพเคลื่อนไหว อย่างมีชีวิตชีวา
ด้วย Adobe After Effects 
โดยหลักสูตรจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการสร้างงาน Motion Graphic
และ Render งานออกมาได้มาตรฐาน

คอร์ส Motion Graphic

หลักสูตรพิเศษสอนตัวต่อต่อ เข้มข้น เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ เข้าใจง่ายเป็นเร็ว
โดย Visual Effects Supervisor สายงานหนังโฆษณา

CLASS 1

– แนะนำให้ความรู้ พร้อมแสดงตัวอย่างงาน Motion Graphic จากต่างประเทศ
รูปแบบต่าง และประโยชน์ของหลักสูตร
– แนะนำ Concept การใช้งานของ Program After Effects สำหรับงาน Motion Graphic
-วิธีการวางแผนระบบการทำงานในสายงาน Motion Graphic
– เทคนิกการตั้งค่า Program เพื่อให้ได้ผลงานออกมามีคุณภาพสูงสุด
– การใช้งานพื้นฐานของ Adobe After Effects
– การปรับแต่ง Key Frame (Position , Scale , Rotation , Opacity)
– ผลิตผลงาน Motion Graphic ครั้งที่ 1

CLASS 2

– ทบทวนแนะเน้นยำเครื่องมือที่สำคัญต่างๆ
– ทบทวนแนะเน้นยำการปรับแต่ง Key Frame (Position , Scale , Rotation , Opacity)
– การสร้าง In Between ด้วย Key Frame
– คุณสมบัติของ Key Frame ประเภทต่างๆ
– การควบคุมจังหว่ะ Slow In , Slow Out
– เทคนิกเกียวกับจังหว่ะสำหรับงาน Motion Graphic
– หลักการ Animate
– Project แบบฝึกหัดเกี่ยวกับจังหวะ

CLASS 3

– การสร้าง  Graphic เพื่อเข้ามา ทำ Motion Graphic ใน After Effects
– การตั้งค่าและ Save ไฟล์จาก Illustrator เพื่อมาทำงาน After Effects ให้ได้มาตรฐาน
– การ Import ไฟล์ Graphic จาก Illustrator มาสู่ After Effects ให้ได้มาตรฐาน
– การใช้งานเชื่อมโยงระหว่าง Illustrator และ After Effects
– วิธีการ Update ไฟล์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Project
– วิธีการป้องกันการเกิดปัญหาระหว่างทำงาน และ Case Study ต่างๆ
– การ Animate สร้างงาน Motion Graphic
– การใช้ Shot Key ที่สำคัญเพื่อความรวดเร็วในการผลิตงาน
– ผลิตผลงาน Motion Graphic ครั้งที่
– ทบทวนเนื่องหาที่สำคัญ เพื่อสร้างความจดจำเพื่อสานต่อสู่ขั้นตอนถัดไป
– การ Mask การ Animate Mask
– การ RotoScoping เพื่อมาใช้ในงาน Compositing
– การทำ Motion Graphic ด้วยคำสั่ง Mask
– การทำ Alpha พื่นหลังใสเพื่อซ้อน Background
– ผลิตผลงาน Motion Graphic ครั้งที่ 4

  CLASS 4

– การ Key Blue Screen เพื่อมาใช้ในงาน Compositing
– เทคนิกการทำ Graphic เพื่อซ้อนภาพ สำหรับงาน MV และรายการ TV
-เทคนิกการซ้อนภาพ เปลี่ยน Backgroud
-เทคนิกการ Composite งาน
– ผลิตผลงาน Motion Graphic
– การใช้ Motion Tracking ให้ Graphic เคลือนไหวตาม Footage
– การปรับแต่งสีของหนัง และการ Animate ค่าของสี
– การ Animate Effects
– ความแตกต่างระหว่าง Format และ Codec
– การเลือก Format และ Codec ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
– การ Render งานจริงให้ได้ มาตรฐานสากล
– ระบบ HD , DV-PAL ขนาดของงานแต่ละประเภท
– ผลิตผลงาน Motion Graphic