Voice Engine เสียงพูดคนที่เป็นธรรมชาติจาก OpenAi บริษัท Chat GPT

Voice Engine จาก OpenAi
Navigating the Challenges and Opportunities of Synthetic Voices

open-ai-logo

OpenAI ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก, ได้พัฒนา Voice Engine อันล้ำสมัยที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเสียงพูดที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและคล้ายคลึงกับเสียงของผู้พูดต้นฉบับอย่างมาก. ด้วยเทคโนโลยีนี้, การใช้ข้อความนำเข้าและตัวอย่างเสียงเพียง 15 วินาทีก็สามารถสร้างเสียงที่มีอารมณ์และความเป็นจริงสูงได้.

การพัฒนาและการใช้งาน Voice Engine

ในช่วงปลายปี 2565, OpenAI ได้เปิดตัว Voice Engine ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนเสียงปรีเซ็ตใน API การแปลงข้อความเป็นเสียง, ChatGPT Voice, และ Read Aloud. แต่ด้วยความที่เสียงสังเคราะห์มีความเสี่ยงที่จะถูกใช้ในทางที่ผิด, OpenAI จึงดำเนินการอย่างระมัดระวังและรอบคอบในการเปิดตัวเทคโนโลยีนี้ในวงกว้าง.

แอปพลิเคชันของ Voice Engine

OpenAI ได้ทำการทดสอบกับกลุ่มพันธมิตรที่ไว้วางใจในช่วงปลายปีที่แล้ว, ซึ่งผลที่ได้รับมานั้นน่าประทับใจ. ตัวอย่างเบื้องต้นของการใช้งาน Voice Engine มีดังนี้:

  1. การช่วยเหลือในการอ่าน: สำหรับผู้ที่มีความท้าทายในการอ่าน, Voice Engine ได้ถูกใช้โดย Age of Learning เพื่อสร้างเนื้อหาเสียงประกอบที่มีคุณภาพสูงและเป็นส่วนตัว.
  2. การแปลเนื้อหา: ผ่านการใช้ Voice Engine, ผู้สร้างสรรค์และธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้มากขึ้นด้วยเสียงของตัวเอง ในหลากหลายภาษา.
  3. เข้าถึงชุมชนทั่วโลก: โดยเฉาะในพื้นที่ห่างไกล, Dimagi ใช้ Voice Engine เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนให้บริการจำเป็นในภาษาท้องถิ่น, ช่วยให้เข้าถึงการบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น.
  1. สนับสนุนผู้ที่มีปัญหาในการพูด: Livox, แอปพลิเคชันเพื่อการบำบัด, ใช้ Voice Engine เพื่อสร้างเสียงพูดที่ไม่ซ้ำใครสำหรับผู้ที่พิการ, ช่วยให้พวกเขาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
  2. ช่วยให้ผู้ป่วยกู้คืนเสียงของตนเอง: ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ประสาท Norman Prince, Voice Engine ได้รับการทดลองใช้เพื่อคืนเสียงให้แก่ผู้ที่สูญเสียการพูดจากสาเหตุทางการแพทย์, เปิดโอกาสใหม่ในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต.

ความท้าทายและแนวทางในอนาคต

แม้ว่า Voice Engine จาก OpenAI จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการใช้งานเสียงสังเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย, แต่ OpenAI ยังคงมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอเทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ. การสนทนาเกี่ยวกับการใช้เสียงสังเคราะห์จะช่วยให้สังคมปรับตัวและรับมือกับความสามารถใหม่ๆ อย่างเหมาะสม.

ในขณะที่เราเดินหน้าไปด้วยความระมัดระวัง, การทดสอบและการสนทนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ OpenAI ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในระดับที่กว้างขึ้น. การนำเสนอเทคโนโลยีในแบบที่รับผิดชอบจะช่วยให้เราสามารถทำประโยชน์จากความสามารถของ Voice Engine ได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสังคมจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด.