อบรม ai

อบรม AI
เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน
สำหรับบริษัทองค์กรที่กำลังหาข้อมล อบรม ai และ อบรม chat gpt ตอนนี้มี 2 หลักสูตรดังนี้

หลักสูตร Generative AI Midjourney: การสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ Workflow ระบบการทำงานเชิงลึก ในด้านการใช้ Generative AI Midjourney เพื่อสร้างภาพถ่าย, โปสเตอร์, ภาพกราฟิก, และภาพการ์ตูน หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความสามารถพิเศษของ AI เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักการและวิธีการใช้ Midjourney prompt ในการสั่งงาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Generative AI Midjourney

หลักสูตร Ai Video Hypertechnical: การสร้างวิดีโอคอนเทนต์ด้วย AI

หลักสูตรนี้เน้นการสอนการใช้ AI ในการสร้างวิดีโอคอนเทนต์, รวมถึงการสร้างวิดีโอสำหรับการขายสินค้าด้วยการสร้างสคริปต์และการนำเสนอโดย AI การเรียนรู้การใช้ Runway ML เพื่อเปลี่ยนภาพนิ่งให้เคลื่อนไหว, และการสร้างวิดีโอนำเสนอเนื้อหาด้วยเทคนิค Ai Text to Video และ Image to Video นับเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญยิ่งในยุคดิจิทัล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม, สามารถดูได้ที่ Video AI Hypertechnical 

การเรียนรู้แบบ In-House Corporate Training

ทั้งสองหลักสูตรนี้ยังมีการเรียนรู้แบบ In-House Corporate Training ซึ่งเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทีมงานของตนเองให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ AI ในการสร้างสรรค์และการทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

Line ID: @MotionGraphic
หรือ คลิก https://lin.ee/2kM3nWg

สรุป

การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้าน AI นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลหรือการปรับใช้ในงานและธุรกิจ หลักสูตร Generative AI Midjourney และ Video AI Hypertechnical นำเสนอโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และนำ AI ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่จำกัด ด้วยความหวังดี, ผมขอให้ทุกท่านที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่ง AI นี้ได้พบกับความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุดครับ