post

Digital marketing สำคัญยังไง

ในปัจจุบันที่โลกออนไลน์อยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้น เราสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หลายๆ คนจึงทำธุรกิจต่างๆ ซื้อขาย ในโลกออนไลน์ทำให้ Digital Marketing เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะทุกวันนี้ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์และมีการทำธุรกิจต่างๆ ในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายๆ บริษัทต้องทำการปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่โลกออนไลน์ จึงทำให้หลายที่กำลังตามหาคอร์สเรียน Digital Marketing เพื่อให้บุคคาลกรในบริษัทมีความชำนาญและเข้าใจการตลาดในโลกออนไลน์มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างรายได้

 

หลายๆ คนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมและกำลังเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือคที่สนใจเรียน Digital Marketing และกำลังหที่เรียนหรือที่เรียนเสริมในด้านนี้แต่ไม่รู้ว่ามีที่ไหนบ้าง วันนี้เรามะมาดูกัน

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรพัฒนานักการตลาดิจิทัล สำหรับนักเรียน นักศึกษา เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจ หลักสูตรอบรม 81 ชั่วโมง ที่เน้นด้านแนวคิด การจัดการ ที่ครบทั้งด้านความรู้และการปฏิบัติจริง (Workshop) ในด้านดิจิทัล

 

  1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิทัล หลักสูตร 4 ปี สำหรับนักเรียน ที่สนใจในด้านการตลาดดิจิทัลแบบครบเครื่อง

 

  1. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

หลักสูตร Digital Marketing Management หลักสูตรอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจด้านการตลาดดิจิทัล ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์

 

  1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดสอนระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัล) หลักสูตร 4 ปีสำหรับนักเรียนที่สนใจด้านการตลาดดิจิทัล มุ่งเน้นไปด้านการตลาดดิจิทัล

 

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดหลักสูตรทั่วไปสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรด้านการตลาด การบริหาร การเงิน และธุรกิจ ซึ่งจะรวมด้าน Digital Marketing ในหลักสูตรด้วย

 

  1. โครงการอบรม Social Media สำหรับธุรกิจ SME

เปิดโครงการอบรมด้านดิจิทัล และ Digital Marketing สำหรับผู้ที่สนใจ

 

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์

เปิดโครงการอบรมระยะสั้น 18 ชั่วโมง (3วัน) สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้าน Digital Marketing

 

  1. STEPS ACADEMY

สถาบันฝึกอบรมและให้คำแนะนำด้านการตลาดให้กับธุรกิจระดับ SME จนถึงบริษัทขนาดใหญ่เปิดอบรมหลักสูตรการตลาด Digital Marketing สำหรับผู้ที่สนใจ

 

  1. Digital Shoutcut

เปิดคอร์สอบรมระยะสั้น มุ่งเน้นด้าน Digital Marketing แบบสั้นเน้นปฏิบัติงานจริงสำหรับผู้ที่สนใจ

 

  1. Motion Graphic Plus

สถาบันสอนด้านการออกแบบและกราฟิกเพื่อนำมาใช้ในการทำ Digital Marketing ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้บริโภคสนใจและซื้อสินค้า เปิดหลักสูตรออนไลน์สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน ระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจ