post

สร้างมูลค่าให้กับงานด้วย NFT

ในปัจจุบันการมาของ NFT ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ผู้คนได้ให้ความสนใจและหันมาใช้งาน NFT มากขึ้น งานต่างๆ ได้มีมูลค่าที่มากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดการสร้างรายได้ขึ้นมามากมาย หลายๆ คนที่สนใจและอยากจะเรียนรู้ด้าน NFT ในตอนนี้หากไม่ทดลองศึกษาเองก็สามารถหาคอร์ส NFT หรือคอร์สที่เปิดสอน NFT ต่างๆ ได้มากมายในปัจจุบันทำให้คนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้มากขึ้น

 

สำหรับ NFT Non fungible token หรือเหรียญที่ไม่สามารถทดแทนได้นั้นคือการที่เรานำงานของเราที่มีจำกัดชิ้นงานเช่นชิ้นเดียวในโลก 2 ชิ้นนำมาลงขายและให้ผู้ที่สนใจและต้องการกรรมสิทธิ์ในงานของเราซื้อและนำไปใช้งานได้เพียงคนเดียวหรือตามที่เราระบุไว้ ด้วยความที่งานมีจำนวนจำกัดทำให้งาน NFT นั้นมีมูลค่าโดยการทำงานนั้นจะผูกกับ Block chain ซึ่ง Block Chain คือเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลแบบไม่มีตัวกลาง ทำหน้าที่ปกป้องและจัดเก็บข้อมูลเป็นสำเนาไว้โดยทุกคนที่ใช้งานจะทราบร่วมกันว่าใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และใครมีสิทธิในข้อมูลนั้น ซึ่ง Block chain ตัวนี้จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ซื้อขายงานทราบได้ว่างานที่เราเห็นอยู่นั้นมีกรรมสิทธิ์หรือไม่ สามารถนำไปใช้งานได้หรือไม่ หรือใครสามารถถือครองงานนี้ได้บ้าง ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ผู้ใช้งานท่านอื่นๆ ก็สามารถเข้ามาดูรับที่บข้อมูลตรงนี้ได้

 

โดยการขายงาน NFT นั้นเราสามารถขายได้หลากหลายที่ ในแต่ละที่จะมีมูลค่าและราคาต่างๆ ที่แตกต่างกันโดยที่ๆ หลายๆ คนเลือกใช้คือ Opensea เพราะเสียค่าบริการธุรกรรมครั้งเดียวจากนั้นเราจะลงผลงานเท่าไรก็ได้แต่บางที่อาจจะเสียค่าบริการธุรกรรมเป็นรายชิ้นทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้งาน Opensea ในการลงขายงาน NFT สำหรับวิธีลงงานใน Opensea นั้นอาจมีขั้นตอนหรือต้องผูกกับ wallet ต่างๆ จากนั้นเราจะทำการเสียค่า บริการธุรกรรมเพื่อเริ่มในการสร้าง Collection จากนั้นเราจะสามารถลงขายงานต่างๆ ได้แล้ว

 

สำหรับการมาของ NFT นั้นทำให้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวาด งานกราฟิก ภาพถ่าย งาน VDO งาน Motion หรืองานต่างๆ มีมูลค่ามากขึ้นเพราะสามารถที่จะจำกัดจำนวนผลงานได้ ทำให้ไม่สามารถ copy หรือ Download มาและนำมาใช้ได้เพราะเรามีหลักฐานการถือกรรมสิทธิ์งานหรือผลงานนั้นๆ ระบุไว้ใน Block chain ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์งานั้นๆ ทำให้เราสามารถจำกัดจำนวนงานที่คนอื่นสามารถซื้อและนำไปใช้ได้จริงๆ ซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้งานมีมูลค่าขึ้นมามากๆ

สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้และศึกษาด้าน NFT การซื้อขาย NFT ต่างๆ เรามีคอร์สที่จะสอนการใช้งานและให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่อง NFT อย่างครบทุกด้านตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนใช้งานได้ หากใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่ Line :@motiongraphic