post

Opensea เพิ่มมูลค่า ตลาดโลกออนไลน์

การใช้ Opensea แหล่งรวม NFT มากมายให้คนเข้ามาเลือกซื้อขาย หากเราต้องการที่จะลงผลงานของเราขายในโลก NFT หรือเราต้องการที่จะซื้อผลงาน NFT เราจะสามารถหาซื้อหรือวางขายได้ที่ไหน และที่ไหนคือแหล่งรวมผลงาน NFT ให้เราได้เลือกซื้อขายกันและหนึ่งในที่ๆ รวบรวมผลงาน NFT สำหรับซื้อขายผลงานนั้นคือ Opensea นั่นเองวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Opensea กัน

 

ทำความรู้จักกับ NFT

NFT หรือ Non fungible token หรือเหรียญที่ไม่สามารถทดแทนได้ เป็นที่ลงงานต่างๆ เช่นภาพถ่าย ภาพวาด หรืองานกราฟิก ที่มีแค่ชิ้นเดียวหรือไม่กี่ชิ้นในโลกไม่สามารถทดแทนได้โดยงาน NFT เหล่านี้เมื่อซื้อไปแล้วเราจะมีกรรมสิทธิ์ในการใช้งานตามที่กำหนดไว้และจะมีข้อมูลการซื้อบันทึกใน Block chain ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ทำให้งานที่เราซื้อหรือขายนั้นไม่สามารถคัดลอกหรือ copy ได้ซึ่ง NFT นั้นไม่ได้จำกัดแค่งานกราฟิกเท่านั้น งานวีดีโอ งาน Motion งานกราฟิก งานวาดต่างๆ ก็สามารถนำมาวางขายหรือไปเลือกซื้อได้เช่นกัน

 

Opensea คืออะไร

Opensae คือแหล่งซื้อขายที่รวบรวมงาน NFT จากทั่วโลกเอาไว้เราสามารถเข้ามาเลือกซื้อหาผลงานที่ชอบจากทั่วโลกได้ใน NFT หรือจะมาลงผลงาน NFT เพื่อขายก็ได้เช่นกันโดยราคาเราสามารถตั้งได้อย่างอิสระ แต่ในการซื้อขายนั้นหากอยากได้ประสิทธิภาพคนมาสนใจและเข้ามาซื้องานของเรา ต้องใช้หลักการตลาดและโปรโมทงานของเราในช่องทางอื่นๆ ด้วยเพื่อให้คนได้รู้ว่ามีงานตัวนี้วางขายอยู่และสนใจที่จะเข้ามาซื้อหรือดูผลงานของเรา

 

สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้และศึกษาด้าน NFT การซื้อขาย NFT ต่างๆ เรามีคอร์สที่จะสอนการใช้งานและให้ความรู้ต่างๆ ในเรื่อง NFT อย่างครบทุกด้านตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนใช้งานได้ หากใครสนใจสามารถสอบถามได้ที่ Line :@motiongraphic