post

อยากทำ Graphic ได้ดีต้องรู้อะไรบ้าง

ปัจจุบันที่มีการใช้งานกราฟิกใช้งาน Ai  สูงทำให้รอบๆ ตัวเรานั้นมีกราฟิกอยู่รอบตัวจนบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไป หลายคนไม่รู้ว่าจะศึกษากราฟิกต้องทำอย่างไร ต้องเริ่มอย่างไรและต้องรู้อะไรบ้าง

 

หลายคนกำลังมองหาโอกาสไปเรียนเสริมต่างๆ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีหรือไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าไหมที่จะเรียนกราฟิก หรือบางคนมีโอกาสและเลือกที่จะไปเรียนกราฟิกที่ต่างประเทศเพราะเห็นว่าเป็นช่องทางและเห็นผลที่มากกว่าแต่เหตุผลที่การเรียนกราฟิกแล้วไม่ได้ผลคืออะไรทำไมเรียนที่ต่างประเทศแล้วเห็นผลสามารถทำงานและใช้ได้จริง

 

หนึ่งในเหตุผลที่เราเรียนกราฟิกแล้วไม่ได้ผลคือเนื้อหาการสอนที่มุ่งเน้นไปที่การทำตามและจำมากจนเกินไปทำให้ผู้เรียนไม่ได้ทดลองทำและไม่ได้ฝึกมือเมื่อถึงเวลาทำงานจริงจะทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่และช้าและอีกหนึ่งสาเหตุคือการที่เนื้อหาที่สอนนั้นเน้นไปที่การใช้งานโปรแกรมและเทคนิคต่างๆ มากจนเกินไปแน่นอนว่าหากเรียนใช้งานโปรแกรมเราจะสามารถทำงานได้แต่งานที่ทำนั้นอาจไม่มีคุณภาพหรือไม่สวยอย่างที่หวังได้

 

ทำอย่างไรถึงจะเรียนแล้วจบมาสร้งงานที่มีคุณภาพ เห็นผลและใช้ได้จริง

นอกจากเรียนด้านโปรแกรมแล้วศาสตร์อื่นๆ ที่เราต้องรู้และเข้าใจเพื่อใช้ในการสร้างงานกราฟิกยังมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นหลักการออกแบบที่จะทำให้เราสร้างงานที่สวยลงตัวและมี Style ได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตลาด ทำอย่างไรให้คนสนใจ หรือทำงานออกมาอย่างไรให้คนสนใจและลองใช้สินค้าของเรา ต้องมีการคิด วิเคราะห์ โจทย์ที่ได้รับมาว่าจะทำอย่างไร คิดถึงกลุ่มลูกค้าว่าต้องทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายของเราสนใจและเข้ากับ Style ของเรา

 

จะเห็นได้ว่านอกจากเรื่องโปรแกรมแล้วยังมีเรื่องอื่นๆ อีกมากที่เราต้องรู้เพื่อทำงานกราฟิกออกมาให้ตอบโจทย์กับงานและกลุ่มเป้าหมายไม่ใช้เพียงแค่โปรแกรมแต่ยังมีทั้งหลักการออกแบบ การตลาดและการคิด วิเคราะห์โจทย์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้งานที่เราทำออกมานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หากใครคิดจะเรียนต่างประเทศ หรือยากไปเรียนเสริมกราฟิกที่ต่างประเทศอยากให้มาเรียนหลักสูตร Exclusive graphic academy คอร์สที่อัดแน้นด้วยเนื้อหาที่คัดมาแล้วอย่างดี ครบรอบด้านทั้ง Ai  Ps และหลักการออกแบบ รวบครบจบในคอร์สเดียว รู้ถึงวิธีคิดของนักออกแบบ รู้และเข้าถึงการทำงานกราฟิกแบบมืออาชีพ สามารถทำงานจริงได้ทันที มีทั้งแบบเรียนสดและแบบออนไลน์ให้เลือกเรียนได้

 

หากสนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่

https://www.motiongraphicplus.com/pro/ega

 

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line : @motiongraphic