1. เทคนิคการ Transition
เทคนิคการ Transition จากชุดหนึ่งไปอีกชุดหนึ่งโดย Trasition ผ่านเสาโดยต้องถ่ายชุดที่ 1 และ 2 ในมุมเดียวกันและตำแหน่งเสาที่ต้องอยู่ที่เดิม สร้างความลื่นไหลและต่อเนื่องในฉากนี้ได้ดีมากๆ

 


2. จุดนำสายตา + Vignette Effect + ขนาด
– การใช้ Perspective เข้ามาช่วยเป็นจุดนำสายตาให้มองไปยัง Lisa ที่อยู่ตรงกลางได้เป็นอย่างดี
– ขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก ที่ช่วยจัดลำดับในการมอง ทั้งฉากหลัง Lisa ขนาดใหญ่ หรือตัว Lisa เอง
– การใช้สีโดยการให้ Dancer ใส่สีขาวและตัว Lisa ใส่ชุดสีดำซึ่ง Contrast กันทำให้ตัว Lisa เด่นชัดได้เป็นอย่างดี
– Vignette Effect เทคนิคการนำสายตาโดยการทำให้ขอบๆ ของฉากเข้มหรือดำขึ้นเพื่อให้กลางฉากเด่นขึ้นมา

 


3. Center Composition + Vignett Effect
ที่มาของความอลังการของฉากนี้เกิดจาก
1. การวางตำแหน่งจุดนำสายตา การจัดวาง Lisa ไว้กลางฉาก เพื่อให้โดดเด่นและการใช้เส้นต่างๆ เพื่อนำสายตาให้มองมาที่ Lisa
2. การใช้สี การใช้สีทองที่แสดงถึงความอลังการ สวย สง่างาม
3. รายละเอียดในฉากที่เก็บ Detail ได้ละเอียดและดีมากๆ
4. Vignett Effect เทคนิคการนำสายตาโดยการทำให้ขอบๆ ของฉากเข้มหรือดำขึ้นเพื่อให้กลางฉากเด่นขึ้นมา

 


4. Center Composition
การใช้ Center Composition และ Perspective ในการ Focus ตัวของ Lisa ให้เด่น ทั้งการจัดให้ Lisa อยู่กลางฉากและการใช้จุดนำสายตาจาก Perspective ให้มองมาที่ Lisa


5. Lens Flare
การเพิ่มแสงด้วย Lens flare ในฉากนี้สามารถทำได้ด้วย After Effects เป็นการเพิ่มแสงในช่วง Pose Products ที่เพิ่มเข้ามาทำให้ฉากนี้ดูสวยงามและอลังการมากยิ่งขึ้น

 


6. เทคนิค Time Remapping
Time Remapping หรือ Speed ramp คือการหน่วงเวลาทำให้เกิด Impact ในฉากนี้มากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าในฉากนี้ตอนที่ Lisa โยน Glitter ได้มีการใช้ Time Remapping หน่วงเวลาก่อนโยนให้ช้าและเร่งช่วงเวลาตอนโยนให้เร็วขึ้นเพื่อสร้าง Impact และจังหวะพิเศษให้ฉากนี้

 


7. เทคนิคการใช้ระยะ
ใน Scene ชุดไทยนี้ได้มีการใช้ระยะต่างๆ ครบทุกระยะทั้ง ใกล้ กลาง ไกล ช่วยเพิ่มมิติ และความน่าสนใจให้กับ Scene นี้มากยิ่งขึ้น

 


8. เทคนิคการหมุนมุมกล้อง
การเอียงหรือหมุนมุมกล้องจากมุมตรงช่วยเพิิ่มอารมณ์ Impact ความพิเศษให้กับฉากนี้มากยิ่งขึ้น

 


9. Rule of thirds
จุดตัด 9 ช่องหรือกฎ 3 ส่วนทำให้ฉากนี้ดูลงตัวมากๆ จากการใช้จุดตัด 9 ช่อง ให้ตัวของ Lisa อยู่บริเวณจุดตัดซึ่งบริเวณจุดตัดนั้นจะเป็นจุดที่คนมักจะมองหรือสนใจเป็นจุดแรกๆ โดยให้กินพื้นที่ 1 ส่วนจาก 3 ส่วน ทำให้ฉากนี้ Lisa เด่นมากๆ

 


10. Rule of thirds
จุดตัด 9 ช่องหรือกฎ 3 ส่วนทำให้ฉากนี้ดูลงตัวมากๆ จากการใช้จุดตัด 9 ช่อง ให้ตัวของ Lisa อยู่บริเวณจุดตัดซึ่งบริเวณจุดตัดนั้นจะเป็นจุดที่คนมักจะมองหรือสนใจเป็นจุดแรกๆ โดยให้กินพื้นที่ 1 ส่วนจาก 3 ส่วนและอีก 2 ส่วนเป็นของฉากหลัง ทำให้ฉากนี้ Lisa เด่นและลงตัวมากๆ

 


11. การใช้ Font Serif
การใช้ Font แบบมีเชิงหรือ Serif ที่ให้ความรู้สึก หรูหรา ดูแพง Classic มาใช้ร่วมกับงานศิลปะ Classic ทำให้ดูลงตัว สวยงาม หรูหรา มีคุณค่าและดูแพงมากๆ