composite

Motion Graphic Plus คือ Project หนึ่งของ Visual Effects Artist และ Art Director
ที่มีความต้องการที่จะ ส่งเสริมและเป็นแรงพลักดันให้กับวัยรุ่น ยุคใหม่ไฟแรง ที่ชอบสายงาน
Motion Graphic , Visual Effects, Composition , Graphic Design โดยเน้นหลักการออกแบบ
ผสมผสานกับการเรียน After Effects ควบคู่กับ การเรียนโปรแกรม Graphic เช่น Illustrator หรือ Photoshop

จุดเด่นคือ

1. เรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มพิเศษ โดยเรียนกับ Professional ที่ตรงสายงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

2. ตอบโจทย์สิ่งที่ผู้เรียนต้องการรู้ โดยที่เนื้อหาจะ Focus ตรงกับที่ผู้เรียนต้องการ และนำไปใช้ได้จริง

3. เน้นหลักการออกแบบ และวิธีประยุกต์ใช้กับงานจริง

4. เน้นความรู้จากประสบการณตรง ที่ไม่สามารถหาอ่านได้จาก หนังสือ และ Website

5. รูปแบบการเรียน จะมีความโดดเด่น ไม่ใช้เพียงการสอนการใช้โปรแกรม ให้เป็น แต่เป็นการ

สอนการออกแบบที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับงานในอนาคตได้จริง

6. ผู้ที่ใช้ Computer เป็นแต่ไม่มีความรู้ด้านงานออกแบบเลยก็สามารถ เรียนและพัฒนาตนเองได้

7. เลือกวันเวลาเรียนได้อย่างอิสระ

8. เรียนโดยเน้นการสร้างความจดจำ ความเคยชิน และความคุ้นเคย เช่นหากเราสามารถเข้าใจถึง Concept

การผลิตงานและได้รับการตอกย้ำเราจะคุ้นเคยและผลิตงานอย่างเข้าใจระบบอย่างแท้จริง

ซึ่งในทางกลับกันหากเราได้รู้ 10 เทคนิกภายใน 1 วัน ผลคือลืมเนื่องจากยังไม่ชินแลยังไม่เข้าใจระบบอย่างแท้จริง

9. เรียนจบแล้วหากผลงานดี จะพิจารณาในการทำงานต่อไป

สนใจ สมัครเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดที่ MotionGraphicPlus@gmail.com