รุ่น 27 July รอบเช้า
(เต็มแล้วทุกที่นั่ง)
เรียนครั้งที่ 1 : เสาร์ 27 ก.ค. 62 เวลา 10.00-14.00 น.
เรียนครั้งที่ 2 : เสาร์ 3 ส.ค. 62 เวลา 10.00-14.00 น.
เรียนครั้งที่ 3 : เสาร์ 10 ส.ค. 62 เวลา 10.00-14.00 น.
เรียนครั้งที่ 4 : เสาร์ 17 ส.ค. 62 เวลา 10.00-14.00 น.
รายชื่อผู้จองแล้ว 1บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2-4 บริษัท ธนาคารคารกรุงศรี  จอง 3 ที่นั่ง  5.May 6.BOM 7.jk 8.liwwillow 9,Mize p0
……………………………………….

รุ่น 27 July รอบบ่าย
(เต็มแล้วทุกที่นั่ง)

เรียนครั้งที่ 1 : เสาร์ 27 ก.ค. 62 เวลา 14.30-17.30 น.
เรียนครั้งที่ 2 : เสาร์ 3 ส.ค. 62 เวลา 14.30-17.30 น.
เรียนครั้งที่ 3 : เสาร์ 10 ส.ค. 62 เวลา 14.30-17.30 น.
เรียนครั้งที่ 4 : เสาร์ 17 ส.ค. 62 เวลา 14.30-17.30 น.
รายชื่อผู้จองแล้ว :1.pom2.Mondz  บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ 3.Ouizaa 4. toon.ad Ouizaa 5.Pl
e-Maneenuch 6.JET 7.Jame8.racha rachawadee (PRTR) 9.niku:become